De wereld verandert, de economie evolueert. ICT is niet zelden de drijvende kracht erachter. Elke bedrijf dat hier wil op inspelen dient dan ook te zorgen voor de juiste informatica-fundamenten. Om op die manier in staat te zijn om nieuwe businessmodellen te ontplooien. Of gewoon om bestaande activiteiten toekomstbestendig te maken.

Veel bedrijfsleiders beseffen dat ICT een cruciaal element is en zeker wordt in wat vaak de “Digitale Transformatie” wordt genoemd. Maar zijn tegelijk onzeker over de stand van zaken op ICT-vlak in hun bedrijf. Beschikken we over de juiste functionaliteit? Zijn we veilig bezig? Bieden we onze medewerkers voldoende comfort? Gebruiken we de informatie waarover we beschikken wel voldoende? Is de kostprijs in verhouding met wat we krijgen?

Om op deze en andere vragen snel een correct en professioneel antwoord te krijgen biedt Aurelium het ICT Quick Explore traject aan: een compacte, gestandaardiseerde doorlichting van uw IT-omgeving die resulteert in een handig en volledig rapport dat opgesteld wordt in een duidelijke en begrijpelijke taal. Het geeft helder aan hoe uw ICT infrastructuur vandaag is opgebouwd en op welk vlak er verbeterpunten zijn en welke oplossingen hiervoor voorhanden zijn.

Een ICT Quick Explore traject van Aurelium geeft u snel en efficiënt inzicht in uw ICT-omgeving, het toont u de weg naar verbetering en verschaft een handige leidraad voor wie deze verbetering wil implementeren. Neem snel contact op met ons voor uw ICT Quick Explore traject!

Contacteer ons

Gerelateerde oplossingen

Bent u klaar voor de cloud? Met het Cloud Explore traject migreert u uw mailsysteem met een gerust hart naar de cloud.

Haalt u een maximale ROI uit uw ICT-omgeving? Het ICT Explore traject stemt doelstellingen en investeringen optimaal op elkaar af. 

Hoe kwetsbaar is uw onderneming? Het Security Explore traject brengt alle risico's duidelijk voor u in kaart en adviseert voor een optimale veiligheid.