18 jan 2022
Gert Lambers

De door de pandemie versnelde digitale transformatie dendert door in 2022. Hybride teams met zowel thuiswerkers als kantoorwerkers worden de norm. Organisaties zullen thuiswerk verder moeten faciliteren en kantoren anders moeten inrichten. Effectieve communicatie- en samenwerkingstools moeten hierbij helpen. Tegelijkertijd moeten organisaties zich beter wapenen tegen steeds professioneler wordende aanvallen op uw IT infrastructuur en data. Verder zal duurzame IT evolueren van een positieve onderscheidende factor naar simpelweg de standaard. Ook datagedreven besluitvorming wordt een belangrijke parameter voor succes. Lees meer over de 5 trends die de digitale werkplekken en IT-beslissingen van 2022 zullen vormgeven!

Trend 1: Datagedreven besluitvorming wordt sleutel tot succes

In 2022 worden datagedreven processen nog belangrijker in de besluitvorming, al beweert 58% van de bedrijven nog steeds eerder op gevoel en ervaring dan op data te vertrouwen. Toch worden data de sleutel tot succesvolle besluitvorming in de steeds complexer wordende dagelijkse bedrijfsvoering én een stuwende kracht bij dynamische bedrijfsveranderingen.
Om bedrijfswaarde te ontsluiten is het noodzakelijk om de juiste data te identificeren binnen de enorme hoeveelheden gegevens die bedrijven opslaan. Artificiële Intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) zullen dit proces automatiseren en versnellen. Zo kunnen dagelijkse werkzaamheden worden vergemakkelijkt en versneld met RPA-tools (Robotic Process Automation Tools) die eenvoudige en repetitieve taken overnemen. Met een SIEM-systeem (Security Information and Event Management System) kan u data dan weer in real time scannen, zodat u bedreigingen onmiddellijk kan opsporen en zelfs voorspellen.
 

data-driven

Trend 2: Het hybride kantoor wordt de standaard

Volgens onderzoek wil 52% van de werknemers na de pandemie flexibeler blijven werken. Digitaal werken op afstand of een hybride oplossing wordt al in 2022 in veel organisaties de standaard. Uitsluitend vanop kantoor werken wordt dus de uitzondering. Het kantoor evolueert eerder tot ontmoetingsplek. Het wordt een locatie voor presentaties, teambuildingactiviteiten en het introduceren van nieuwe projecten of andere taken waarvoor werknemers fysiek bij elkaar moeten komen.
Bijgevolg zullen oplossingen die naadloze digitale uitwisseling en samenwerking mogelijk maken steeds belangrijker worden. Met Microsoft 365 kunt u bijvoorbeeld slim en verbonden in de cloud werken. Teams kunnen er gelijktijdig mee aan documenten werken, ongeacht de werkplaats. Omdat er minder werknemers op kantoor aanwezig zijn, neemt de behoefte aan kantoorruimte af, wat leidt tot kleinere kantoren. De IT-infrastructuur moet echter wel in de krimpende ruimte passen en aan de nieuwe hybride realiteit worden aangepast.

Trend 3: Cloud- en ‘as-a-service’-oplossingen worden dominant

Mede door een tekort aan specialisten wordt het optimaal inzetten van IT-medewerkers nog belangrijker in 2022. Volgens 65% van de CIO’s zetten uitdagingen bij het aanwerven van IT-talent een rem op de groei. Cloudoplossingen kunnen het beheren, beveiligen en updaten van de IT-infrastructuur uit handen van de IT-afdelingen nemen, zodat in-house IT-medewerkers zich op strategisch belangrijke projecten kunnen richten.
Tegelijkertijd stellen cloudoplossingen organisaties in staat om kosten bij te houden, services vlot aan te passen aan veranderende eisen en te besparen op het budget voor servercapaciteit. Op deze manier kunnen organisaties koploper blijven wat betreft technologie, ongeacht hun omvang en vermogen om mee te doen in de strijd om talent. Naarmate de behoefte aan flexibiliteit en efficiëntie toeneemt, stappen organisaties makkelijker af van de traditionele IT-infrastructuur en stappen ze sneller over op een cloud-first strategie.

Trend 4: De dreiging van ransomware neemt toe

Databeveiliging en het beschermen van het intellectuele eigendom worden cruciaal bij hybride en flexibele werkmodellen. Uit recent onderzoek blijkt dat 37% van de organisaties een virus, malware of algemene veiligheidsdreiging specifiek toeschrijft aan omstandigheden die voortvloeien uit de coronapandemie. Meer dan 50% kreeg de afgelopen twee jaar te maken met ransomware, waardoor het een reële bedreiging is geworden. De opkomst van anonieme cryptovaluta's maakt het voor de steeds professioneler wordende criminelen makkelijker om losgeld te innen. Door de toename van digitale workflows worden ook de potentiële doelen voor cyberaanvallen talrijker. U zult uw software én uw hardware dan ook sterker moeten beveiligen, en van cyberbeveiliging een topprioriteit maken.
 

malware

Trend 5: Ondernemen wordt duurzamer

Tijdens de COP26-top in Groot-Brittannië in november 2021 kwamen wereldleiders samen om de klimaatverandering en de catastrofale gevolgen ervan in de dijken. Alle stakeholders moeten effectieve maatregelen treffen, dus ook bedrijven. Duurzamer ondernemen wordt bijgevolg een integraal onderdeel van zowat elke bedrijfsstrategie. Ook de ontwikkeling van duurzamere diensten voor klanten, vaak met een lagere CO2-uitstoot als oogmerk, hoort erbij. Verder gaat duurzaamheid over de volledige levenscyclus van apparaten en verbruiksartikelen. Bedrijven moeten steeds meer aandacht schenken aan pakweg een lange levensduur, materiaal- en energiebesparing en de mogelijkheid tot recyclage aan het eind van de cyclus.

Veel van die trends hebben te maken met een goed opgebouwde IT-infrastructuur en een optimale beveiliging. Benieuwd naar hoe veilig uw IT-infrastructuur is? Onze Security Audit legt alle mogelijke zwakheden in uw IT-omgeving bloot. Vraag hem snel aan!