22 okt 2017
Philippe Reinardts

De veranderende rol van de ICT Manager

Rol ICT Manager

De rol van de ICT Manager binnen bedrijven ondergaat een ingrijpende evolutie. Enerzijds onder invloed van verscheidene nieuwe cloud-toepassingen, maar anderzijds ook door de verregaande integratie van grote delen bedrijfslogica in ICT-oplossingen. Bovendien is moderne ICT, ongeacht of het gaat over de cloud of meer klassiek opgebouwde omgevingen, vaak snel uit te rollen en verschuift de aandacht van installatie naar activering. De focus komt met andere woorden te liggen op de functie die ICT invult voor een bedrijf en minder op de technische realisatie ervan.

Traditionele rol van de ICT manager

Traditioneel stond de ICT Manager in voor het design, de opbouw en het onderhoud van de ICT infrastructuur die de verschillende bedrijfsprocessen van een organisatie moeten ondersteunen. In het verleden werden veranderingen of vernieuwingen afgewezen of vertraagd, omdat de ICT Manager ze te complex vond, minder vertrouwd was met de nieuwe technologieën of omdat er schrik was om controle op de omgeving te verliezen. De kostprijs werd dan vaak als extern argument gebruikt. De ICT manager had een grote invloed op mogelijke veranderingen en verbeteringen van processen binnen een bedrijf door technologische mogelijkheden al dan niet te introduceren binnen de eigen omgeving.

Verandering van infrastructuur was vroeger slechts om de 4 à 5 jaar nodig, terwijl de implementatie van de verschillende cloud-toepassingen een continue oefening is geworden. Dagelijks komen er nieuwe toepassingen bij en veranderen de bestaande. Versies bestaan niet meer, maar updates worden doorlopend toegepast. Hiervoor zorgt de leverancier van de cloud software wel.

De ICT manager vandaag: een kameleon

Vandaag is de rol van de ICT manager minder eenduidig: hij moet van vele markten thuis zijn. IT is immers niet langer een eiland, maar heeft vaak ook een sleutelrol in andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld HR en marketing.

De verandering van het speelveld kan onder andere verklaard worden door de opkomst van cloud-toepassingen. Kant en klare oplossingen dienen zich aan,  zijn zeer snel uit te rollen en gaan gepaard met geringe investeringen en flexibele maandelijkse kosten die netjes sporen met het gebruik ervan. De ICT Manager is bijgevolg niet langer de gatekeeper, want we stellen vandaag vast dat deze nieuwe toepassingen en handige stukjes technologie via allerlei wegen hun intrede doen in de organisatie. En net omdat ICT op deze wijze deels van onderuit wordt vormgegeven, zijn er nieuwe uitdagingen waar de manager mee te maken krijgt:

 • Veiligheid
 • Data-integriteit
 • Gegevensbescherming & privacy
 • Compliancy
 • ...

Het puur technische ICT Management verschuift eveneens geleidelijk aan naar de achtergrond en ligt meer en meer in handen van derde partijen. Een moderne ICT Manager wordt tenslotte steeds minder de architect van deze systemen maar krijgt wel drie zeer belangrijke en uitgesproken rollen: die van Project Manager, die van Business Translator en die van Business Inspirator.

ICT manager als project manager

Als Project Manager coördineert, stuurt en begeleidt hij de introductie en het gebruik van nieuwe ICT-toepassingen. Hij:

 • zorgt ervoor dat de implementatie voldoende voorbereid is door de betrokken partijen: de toepassingen zijn met mekaar geïntegreerd en data worden naadloos gesynchroniseerd van de ene software naar de andere;
 • traint gebruikers voldoende in de nieuwe toepassingen;
 • verzekert dat er een change management strategie wordt uitgedacht;
 • checkt dat de leverancier van de software SLA’s (Service Level Agreement) aanbiedt die voldoende bedrijfszekerheid bieden;
 • onderzoekt of de applicaties en de infrastructuur voldoende beveiligd zijn, zoals doorTwo Factor Authentication, en of ze voldoen aan de voorgeschreven wetgeving, zoals de GDPR.

ICT manager als business translator

Als business translator zorgt een ICT Manager voor de onontbeerlijke ICT onderbouw van de bedrijfsstrategie.

Zo zal een bedrijf bijvoorbeeld opteren om zijn medewerkers de mogelijkheid te geven om van thuis uit of vanop een derde werkplek te werken. Hij zal dan:

 •  zorgen voor de nodige toegang tot werkomgeving en data;
 • de juiste security voorzien en eventueel de nodige afspraken in een policy gieten;
 • overzicht en inzicht bewaren in dergelijke meer mobiele en variabele omgevingen.

Algemeen zal de ICT manager in de rol van business translator dus:

 • meer nadenken over bedrijfsprocessen, vragen van medewerkers en behoeftes van klanten van het bedrijf;
 • de noden trachten te begrijpen, zodat hij hiervoor de geschikte toepassingen kan aanreiken en uitrollen op een snelle en flexibele manier.

ICT manager als business inspirator

De laatste rol tenslotte is die van Business Inspirator; deze rol is kritisch voor de digitale transformatie die elk bedrijf in meer of mindere mate moet doormaken. Hier zal de ICT Manager voorstellen en concepten aandragen die het bedrijf in kwestie naar een succesvolle toekomst kunnen brengen. Dat kan hij enerzijds vanuit zijn kennis van de organisatie, processen en strategie, maar anderzijds ook vanuit zijn kennis van en inzicht in de vele opwindende nieuwe mogelijkheden,  functies en radicale innovaties die het technologisch landschap biedt. Hij zorgt voor:

 • voorstellen voor nieuwe diensten en producten waarbij ICT de noodzakelijke onderbouw kan leveren;
 • de ontsluiting van aanwezige data door middel van business intelligence;
 • de automatisatie van (delen van) activiteiten zodat een kostenvoordeel kan worden opgebouwd.

Een rooskleurige toekomst

Een ICT Manager die deze rollen professioneel en passioneel kan invullen, belandt daar waar hij in de toekomst helemaal zal thuishoren. Hij wordt een waardevol onderdeel van een directie- of managementteam dat onbevangen en onbevreesd werkt aan een toekomst. Daarvoor bouwen ze door op de sterke punten die het bedrijf vandaag heeft in combinatie met de voortdurend uitbreidende mogelijkheden van technologie.

De Shared ICT Manager (SIM)

Omdat het niet voor elke KMO interessant en/of haalbaar is om deze evolutie op te vangen met een in-house ICT-manager, bedacht Aurelium dit unieke profiel: de Shared ICT Manager

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Deel via: