IT-management evolueert voortdurend, net zoals technologie steeds blijft vooruitgaan en vernieuwen. Om tegemoet te komen aan de al even veranderlijke noden van bedrijven, ontwikkelde Aurelium een nieuwe rol binnen IT, namelijk de Digital Innovation Coach.

Wat is een Digital Innovation Coach?

De rol van Digital Innovation Coach kan geïnterpreteerd worden als een logische evolutie van de SIM of Shared IT Manager. De focus van de Digital Innovation Coach verschuift van het louter technische aspect van IT naar het leren kennen van organisaties en hun activiteiten om zo heel gericht een boost te geven aan de bedrijfsdoelstellingen. Deze coach weet als geen ander draagvlak te creëren binnen de organisatie en een vertaalslag te maken van de bedrijfsdoelstellingen naar de juiste technologie die nodig is om doelstellingen succesvol te realiseren.   

Wat doet een Digital Innovation Coach? 

Kort samengevat help de Digital Innovation Coach bij het exploreren en ervaren van de digitale innovaties die een boost geven aan de bedrijfsdoelstellingen. Hiervoor maakt hij gebruik van een geijkte twee fasen methodiek, dewelke telkens vertrekt vanuit een goed begrip van de strategische doelstellingen, mede opgesteld door de Shared IT Manager.

De exploratie fase

Allereerst heeft de Digital Innovation Coach inzicht nodig in uw bedrijf. Dit omvat onder meer uw interne werking, visie, missie, activiteiten, enzovoort. In de exploratie fase zal de Digital Innovation Coach uw organisatie dus verkennen en de digitaliseringsnoden in kaart brengen aan de hand van enkele diepgaande gesprekken met de key stakeholders.

De opportuniteiten omtrent digitalisering worden verkend op vlak van inhoud, haalbaarheid en strategisch belang. Het resultaat is een duidelijk uitgewerkte gekwalificeerde en gekwantificeerde digitale roadmap, in lijn met het behalen van de strategische doelstellingen. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte zijn er 5 tot maximaal 10 dagen nodig om deze fase op een degelijke wijze te doorlopen. Het plan zorgt ervoor dat het bedrijf klaar is voor haar digitale toekomst en kan ervoor kiezen om, op basis van de gedefinieerde prioriteiten, over te gaan naar de experience fase.

De experience fase

Bij de aftrap van deze fase stelt de Digital Innovation Coach op basis van de door het bedrijf gedefinieerde prioriteiten een Digitaal Innovatie Team op maat samen. Dat team bundelt alle technologie en competenties die nodig zijn om de doelstellingen van uw bedrijf te behalen. Er kan beroep gedaan worden op de verschillende IT-diensten van Aurelium, maar ook op belangrijke bestaande IT-partners. De Digital Innovation Coach begeleidt het team aan de hand van de opgestelde roadmap om de digitaliseringsprojecten stapsgewijs te realiseren tot een waar succes voor uw bedrijf, uw medewerkers en alle stakeholders. De doorlooptijd van deze tweede fase is uiteraard sterk afhankelijk van de roadmap en de prioriteiten die het bedrijf heeft vooropgesteld.

De samenstelling van het Digitaal Innovatie Team is dan ook steeds op maat en altijd gericht op het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Het ene bedrijf heeft meer nood aan technische ondersteuning, het andere heeft dan weer meer nood aan begeleiding bij het  innoveren van de bedrijfswerking en het uitwerken van een digitale roadmap. Het is dus van essentieel belang dat de Digital Innovation Coach uw bedrijf goed leert kennen. Op die manier kan hij de juiste technologie en competenties bundelen om uw intelligente geconnecteerde werkplek op maat van uw behoeftes en doelstellingen te realiseren.

Een Digital Innovation Coach voor uw bedrijf?

We maken met plezier tijd voor een vrijblijvend gesprek over de meerwaarde van een Digital Innovation Coach voor uw onderneming.

Contacteer ons