Wifi. Het lijkt soms wel of onze kinderen het harder nodig hebben dan water of lucht. Cartoons die het belang van Wifi in onze maatschappij illustreren en lichtjes ridiculiseren, circuleren volop op het internet en worden dus via diezelfde Wifi gretig bekeken.

Waarom Wifi Access Points?

We kunnen er ons dus wel vrolijk over maken, maar ook in een professionele context is de beschikbaarheid van Wifi even evident als onontbeerlijk geworden.  

In de eerste plaats geldt dit voor uw eigen medewerkers die het maar normaal vinden dat ze overal binnen uw bedrijfsgebouw op 'de Wifi' kunnen. Bovendien doen ze dit het liefst zowel met hun professionele devices als met hun privé toestellen.

Maar ook uw bezoekers, leveranciers en klanten vinden het eigenlijk niet meer dan normaal dat wanneer ze bij u in vergadering zijn of in de wachtzaal zitten, ze kunnen beschikken over een performante toegang tot het internet om snel nog wat te werken, een commerciële presentatie te geven of hun cloudoplossing te demonstreren via een live demo.

De juiste Wifi-oplossing kiezen

Het kiezen van de juiste Wifi-oplossing is dus erg belangrijk, zowel voor uw eigen medewerkers als voor de uitstraling naar uw bezoekers, klanten en leveranciers toe. Bij het kiezen van een Wifi-oplossing let u vooral op:

  • performantie
  • dekkingsgraad
  • beheer
  • onderhoudsgemak
  • veiligheid (wie heeft toegang?)
  • gebruiksvriendelijkheid (zeker wanneer u ook externen toegang wil geven)

Beheer van de Wifi

Wanneer u kijkt naar een Wifi-oplossing, wordt u al snel geconfronteerd met keuzes omtrent het beheer: cloud of on-premise, waar zet u de controllers...? Dit zijn allemaal belangrijke vragen, waarvan het antwoord de keuze van de uiteindelijke oplossing in de ene of de andere richting zullen duwen.

Bij de meeste merken is die keuze ook nog eens permanent: eens cloud altijd cloud, eens on-premise altijd on-premise. Tenzij u natuurlijk bereid bent opnieuw te gaan investeren.

Vergelijk het met de keuze tussen een bouwdoos van Lego en een bouwdoos voor een modelvliegtuigje. Beide dozen zullen tot veel speelplezier leiden, maar alleen de Lego bouwdoos zal u nadien ook voor andere bouwsels kunnen gebruiken.  

Aruba NetWorks

Zo ook is het met Aruba Networks. Wanneer u kiest voor een Aruba Networks Wifi-oplossing van HP, dan kunt u perfect starten met een stand-alone oplossing en groeien naar een cloud managed oplossing met 50 access points, om later eventueel over te stappen op on-premise controllers en beheer. U kunt zelfs een aantal scenario's mixen om het geheel compleet te maken. Kortom, de keuze wordt eenvoudig als het op Wifi aankomt: met de mogelijkheden van Auruba en de expertise van Aurelium kiest u altijd juist.

Een Wifi-oplossing voor uw organisatie?

Neem snel contact met een van onze Wifi-specialisten voor meer info of een live demo. Samen zoeken we de meest optimale oplossing voor uw bedrijf.                                                                                         

Contact opnemen