De Europese commissie keurde een aantal maanden geleden de General Data Protection Regulation, of GDPR, goed. Deze verordening zal van kracht gaan op 25 mei 2018. Wie de verordening niet correct naleeft, riskeert zware boetes. Het is dus ook voor jouw organisatie van belang om tijdig de nodige maatregelen voor te bereiden, zodat je perfect in regel bent tegen 25 mei 2018.

Verhelderende sessie voor KMO's

Waarom achtte de Europese Commissie deze wet nu zo nodig? Wat is de precieze inhoud van de GDPR in mensentaal? En vooral: wat zijn de gevolgen voor uw KMO? Voor velen zijn de implicaties van de Europese verordening nog onduidelijk. Aurelium en Sherpa Law besloten daarom om de handen in elkaar te slaan. We bieden een verhelderende sessie over de GDPR, de juridische implicaties ervan en lichten toe wat de concrete betekenis en gevolgen kunnen zijn voor jouw KMO.

Over deze sessie...

In deze sessie beantwoorden we volgende vragen

  • Wat is GDPR?
  • Wat zijn de gevolgen voor KMO’s?
  • Valt mijn KMO onder deze verordening?
  • Welke impact heeft dit op mijn ICT?
  • Wat moet ik doen en hoe begin ik eraan?

Sprekers

Magali Feys: Magali is experte IP/IT & Data Protection bij Sherpa Law. Zij kan correcte juridische inzichten bieden. In mensentaal legt ze uit wat termen als data protection officer, meldingsplicht en privacy by design betekenen.

Koen Slootmaeckers: Koen werkt als algemeen directeur bij Aurelium quasi dagelijks aan de implementatie van GDPR. Hij gaf het voorbije jaar al 3 succesvolle sessies over GDPR en heeft een praktijkgerichte visie op de verordening.

Praktisch

Deze sessie is gratis en richt zich zowel tot Business Managers als ICT-verantwoordelijken. Ontbijt is voorzien.

  • Vanaf 8 uur: ontvangst & ontbijt
  • 9u - 9u45: Deel I, Magali Feys
  • 9u45-10u: pauze
  • 10u-10u45: Deel II, Koen Slootmaeckers
  • 10u45: nakeuvelen

De sessie gaat door in het ClubHouse van Aurelium, Groeningenlei 16 - 2550 Kontich. Hier kan je vanaf 7u30 terecht.