Gert Lambers - 18 jun 2024

Met de doorbraak van ChatGPT en Copilot verankert artificiële intelligentie (AI) zich ook in onze bedrijfswereld. Welke voordelen en uitdagingen schept AI voor uw organisatie? En hoe gaat u er best mee om?

Voordelen van artificiële intelligentie

 • Efficiënter en productiever: AI kan een hoop taken sneller en nauwkeuriger uitvoeren dan mensen. In een productieomgeving kunnen slimme robots routinematige manuele taken overnemen, wat de productiviteit verbetert en de loonkosten verlaagt. In kantoren kan AI dan weer gegevens en rapporten analyseren, wat heel wat tijd en middelen bespaart.
 • Beter beslissen: AI kan pijlsnel enorme hoeveelheden data analyseren en patronen herkennen die voor mensen onzichtbaar zijn. Met de hulp van AI bent u dus beter geïnformeerd, waardoor u betere beleidsbeslissingen kunt nemen.
 • Content op maat: AI biedt gebruikers gepersonaliseerde assistentie. Zo kan Copilot precies die content (helpen) creëren die u nodig hebt.
 • Altijd paraat: AI-systemen worden nooit moe en staan altijd tot uw dienst. Dat komt goed van pas bij onder meer uw klantenservice en technische ondersteuning. AI-gestuurde chatbots kunnen uw klanten 24/7 helpen.
 • Ongeziene innovatie: AI opent de deur naar tal van innovaties die voorheen ondenkbaar waren. U kunt nu al een stuk efficiënter en productiever werken dankzij AI. En straks zal AI ook de meer creatieve en hands-on taken kunnen uitvoeren. Van de verdediging van een verdachte in de rechtbank tot een diagnose bij de huisarts: de mogelijkheden zijn gigantisch.

Uitdagingen van artificiële intelligentie 

 • Garbage in = garbage out: AI-tools zijn maar zo goed als de data waarmee ze aan de slag gaan. Als ze gevoed worden met onjuiste, ongestructureerde of verouderde data, zult u ook incorrecte antwoorden op uw vragen krijgen. Rommel erin betekent rommel eruit. Hoewel de foutenlast van AI-tools met de dag verkleint, is er nog steeds een menselijk toeziend oog nodig om de juistheid en kwaliteit van AI-gegenereerde content te controleren. 
 • Privacy en cyberveiligheid: Omdat AI steeds beter grote hoeveelheden data verwerkt, groeit de kans dat ook heel wat persoonsgegevens en persoonlijke informatie worden opgenomen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ziehier een extra reden om fors te investeren in de cyberveiligheid van uw klanten- en medewerkersdata. 
 • Ethische vraagstukken: Het gebruik van AI roept heel wat ethische vragen op. Zo kunnen modellen op basis van statistische gegevens discriminatie in de hand werken. En wat als AI straks data aanreikt waarop beslist wordt dat iemand niet voor specifieke zorg in aanmerking komt? Er zijn duidelijke afspraken nodig over zulke grijze zones. En die kunt u gerust op het niveau van uw organisatie maken. U hoeft niet te wachten op wetgeving ter zake.

Implementeer een heldere AI Governance 

Om als organisatie de voordelen van AI maximaal te benutten én de uitdagingen afdoende te tackelen, implementeert u best een AI Governance-framework. Zo’n framework schept een wettelijk kader om op een ethisch verantwoorde manier met AI om te gaan en biedt heldere antwoorden op vragen als: 

 • Welke AI-toepassingen zijn relevant voor mijn organisatie en hoe past de ontwikkeling ervan in mijn bedrijfsstrategie? 
 • Hoe stimuleer ik het gebruik van AI in mijn organisatie zonder dat het ethisch uit de hand loopt? 
 • Welke afspraken moeten er intern gemaakt worden en welke maatregelen moet mijn organisatie nemen om in regel te zijn met de wetgeving? 

AI-toepassingen kunnen de efficiëntie, besluitvorming en innovatie in uw organisatie fors verbeteren. Er komen echter uitdagingen bij kijken die inspanningen van zowel beleidsmakers, wetenschappers als van uw organisatie zelf vereisen. De AI-specialisten van Aurelium zetten graag samen met u de AI Governance van uw organisatie op punt. 

Contacteer ons