Door de sterke opmars van cloud computing lijkt het soms wel alsof alles naar de cloud moet. Sommige bedrijven voelen zich echter nog onzeker over zo'n overstap, want ze hebben geen zicht op de gevolgen ervan voor de bedrijfsprocessen of twijfelen aan de veiligheid van de cloud.

Ondanks de vele voordelen van de cloud loont het vaak gewoon de moeite om af te wegen of een proces beter naar de cloud gaat of on-premise blijft. Hybride omgevingen bieden hier een goed alternatief.