De performantie, veiligheid en veerkracht van uw bedrijfsnetwerk hebben niet alleen een grote impact op de productiviteit en tevredenheid van uw medewerkers, maar vormen ook een hoeksteen voor uw bedrijfscontinuïteit. Bent u zeker dat uw netwerk voldoet aan alle eisen? Heeft u voldoende nagedacht over uw netwerkbeveiliging?

Aurelium is expert in het installeren en beveiligen van netwerken. Onze Security Audit legt alle mogelijke zwakheden in uw IT-omgeving bloot en vormt meteen ook de ideale basis om uw netwerk te optimaliseren. 

Back-up

Data zijn cruciaal voor elk bedrijf. Een doordachte en regelmatige geteste back-upstrategie is dus zeker geen overbodige luxe.

aurelium-back-up

Disaster Recovery

Zorg dat uw kritische bedrijfsprocessen niet stilvallen wanneer uw IT-infrastructuur plots onbeschikbaar zou worden. 

aurelium-disaster-recovery

Firewalls

De firewall is een onmisbare schakel in uw beveiliging en regelt het verkeer tussen het interne netwerk en het internet. 

aurelium-network-firewall-security

Storage

We produceren, verwerken en bewaren grote hoeveelheden data. Efficiënte dataopslagsystemen zijn dan ook primordiaal geworden.

aurelium-storage-opslag-oplossingen

Switches

Een switch zorgt ervoor dat de apparaten in uw netwerk met elkaar kunnen communiceren en regelt het dataverkeer.

aurelium-netwerk-switches

WiFi-as-a-Service

In een digitaal tijdperk is een goede netwerkverbinding essentieel voor een efficiëntie bedrijfswerking. Om die reden ontwikkelde we bij Aurelium een nieuwe dienstverlening, namelijk WiFi-as-a-Service.

WiFi-as-a-Service

Wifi Access Points

In een professionele context is de beschikbaarheid van een performante Wifi al even evident als onontbeerlijk geworden. 

aurelium-wifi-access-points