De performantie, veiligheid en veerkracht van uw bedrijfsnetwerk hebben niet alleen een grote impact op de productiviteit en tevredenheid van uw medewerkers, maar vormen ook een hoeksteen voor uw bedrijfscontinuïteit. Bent u zeker dat uw netwerk voldoet aan alle eisen? Heeft u voldoende nagedacht over uw netwerkbeveiliging?

Aurelium is expert in het installeren en beveiligen van netwerken. Onze Security Audit legt alle mogelijke zwakheden in uw ICT-omgeving bloot en vormt meteen ook de ideale basis om uw netwerk te optimaliseren. 

Data zijn cruciaal voor elk bedrijf. Een doordachte en regelmatige geteste back-upstrategie is dus zeker geen overbodige luxe.

Zorg dat uw kritische bedrijfsprocessen niet stilvallen wanneer uw ICT-infrastructuur plots onbeschikbaar zou worden. 

De firewall is een onmisbare schakel in uw beveiliging en regelt het verkeer tussen het interne netwerk en het internet. 

We produceren, verwerken en bewaren grote hoeveelheden data. Efficiënte dataopslagsystemen zijn dan ook primordiaal geworden.

Een switch zorgt ervoor dat de apparaten in uw netwerk met elkaar kunnen communiceren en regelt het dataverkeer.

In een professionele context is de beschikbaarheid van een performante Wifi al even evident als onontbeerlijk geworden.