Het lijkt soms wel alsof alles naar de cloud 'moet'. Sommige bedrijven voelen zich echter nog onzeker over zo'n overstap, want ze hebben geen zicht op de gevolgen ervan voor de bedrijfsprocessen of twijfelen aan de veiligheid van de cloud. Hybride omgevingen bieden hier een goed alternatief. 

Wat is hybrid?

Een hybride IT-omgeving is een netwerk dat cloud en on-premise combineert. Dankzij deze 'gedeeltelijke overstap' naar de cloud kunnen organisaties profiteren van het beste van twee werelden.

Waar het kan en interessant is, worden applicaties en data zo veel mogelijk naar de cloud overgebracht. Wanneer dat nog niet interessant genoeg is, blijven deze gewoon op het eigen serverpark draaien. Meestal zijn beiden perfect combineerbaar en krijgt u een uitgebalanceerde en flexibele hybride infrastructuur.

Hybride omgevingen komen dus vaak voor, gezien veel bedrijven tegenwoordig toch al minstens één online toepassing gebruiken. 

Wat wel en wat niet naar de cloud in een hybride omgeving?

Hybride omgevingen zijn niet noodzakelijk complexer of moeilijker te beheren dan zuivere on-premise of cloud-omgevingen. Wel moet eerst goed worden bepaald welke onderdelen naar de cloud worden gemigreerd en welke binnen de organisatie blijven. Zowel de privacy als de juridische en technische aspecten moeten grondig bekeken worden bij het opbouwen van een hybride omgeving.

Een efficiënte hybride omgeving moet immers optimaal gebruik weten maken van zowel de voordelen van de cloud als die van een on-premise-omgeving. Verkeerde keuzes kunnen resulteren in verlies van productiviteit en functionaliteit, lagere prestaties, onnodige complexe integratie en uiteindelijk zelfs hogere kosten. Dan blijft er nog maar weinig over van de beoogde voordelen van een hybride omgeving.

De meeste bedrijven starten met het migreren van hun Office- en e-mailtoepassingen naar de cloud. Bijna elke onderneming gebruikt deze toepassingen en vanuit dat standpunt zijn ze vrij 'standaard' en 'universeel' geworden. In die zin zijn het dus optimale infrastructuurcomponenten om af te nemen uit de cloud.

Een hybride omgeving voor uw onderneming?

Een volledige migratie naar de cloud is niet altijd gewenst of mogelijk voor uw organisatie. Een goed geïntegreerde hybride oplossing kan dan vaak duidelijke voordelen bieden.

Absolute voorwaarde voor een succesvolle migratie naar een hybride oplossing blijft wel dat er goed overwogen wordt welke elementen naar de cloud kunnen gaan en welke beter on-premise blijven.

Aurelium begeleidt u bij deze afwegingen, zodat u een doordachte keuze kunt maken en optimaal kunt profiteren van de voordelen van uw on-premise, cloud- of hybride omgeving.

Contact opnemen