Organisaties zijn in steeds grotere mate afhankelijk van hun IT-systemen. Vallen uw kritische bedrijfsprocessen stil wanneer die IT-infrastructuur het plots laat afweten? Binnen welke termijn is uw onderneming in staat om terug operationeel te zijn? Hoeveel data gaan verloren wanneer de IT-infrastructuur plots niet meer beschikbaar is?

Disaster Recovery & Business Continuity

Het angstzweet breekt bij de meeste bedrijfsleiders uit, zodra ze denken aan overstromingen, branden, aardbevingen? Dit soort extreme rampen doen zich echter niet vaak voor en dus worden veel organisaties laks. Ze staan er niet bij stil dat ook een simpele stroompanne, serverstoring, menselijke fout of computervirus het bedrijf net zo goed kunnen plat leggen.

Een uitgekiende strategie om in geval van calamiteit - groot en klein - de activiteiten snel te kunnen hervatten, is dus zeker geen overbodige luxe. Een efficiënt Disaster Recovery Plan is misschien wel hét belangrijkste onderdeel van uw Business Continuity Planning.

Disaster Recovery voor uw gemoedsrust

Een Disaster Recovery Plan gaat veel verder dan gewoon het voorzien van een back-upoplossing. Het is een draaiboek dat omschrijft wat gedaan kan worden om de risico's zoveel mogelijk te beperken en wat er stap voor stap moet gebeuren wanneer een incident zich toch voordoet.

Een Disaster Recovery Plan heeft als ultieme doel:

  • een storing zo snel mogelijk te verhelpen,
  • de schade tot een minimum te beperken en zo veel mogelijk te herstellen,
  • de organisatie terug operationeel te krijgen binnen een aanvaardbare termijn.

Disaster Recovery voor uw onderneming?

Maak van uw organisatie dus geen 'sitting duck' en wacht niet tot een calamiteit uw bedrijfsactiviteit genadeloos komt ontwrichten. Maak een afspraak met onze ervaren Disaster Recovery Expert om samen een efficiënt en betrouwbaar Disaster Recovery Plan uit te schrijven en uw bedrijf veel leed te besparen.

Contact opnemen