9 aug 2017
Gert Lambers

Strategische ICT: de 10 kenmerken

Kenmerken strategische ICT

Een gezonde, efficiënte ICT-infrastructuur vertrekt vanuit een doordachte strategie. Het is namelijk de strategie die uw investeringen bepaalt, en niet omgekeerd. Flashy technologieën of nieuwe software kunnen interessant lijken, maar zijn daarom niet meteen nuttig binnen uw bedrijfsomgeving. Om ervoor te zorgen dat uw infrastructuur simpelweg 'klopt' en dat u geen overbodige investeringen doet of op ontevreden medewerkers of eindgebruikers stuit, denkt u best eerst na over het 'waarom' en de uiteindelijke doelstellingen van uw ICT. Bij Aurelium gaan we uit van 10 criteria waaraan iedere ICT-strategie moet voldoen.

ICT-strategie: de bouwstenen

1. Opdeling totale ICT-oplossing

Verdeel uw totale ICT-oplossing in een universele en een bedrijfsspecifieke laag. "Universeel" beslaat alle ICT-functionaliteiten die de meeste bedrijven en organisaties eveneens gebruiken.  De bedrijfsspecifieke laag daarentegen, bevat de ICT-aspecten die kenmerkend zijn voor uw bedrijf of voor uw sector en die bijgevolg gebruikt worden door geen of relatief weinig andere bedrijven. Het ICT-kwadrant van Aurelium (IKA) biedt een overzichtelijke onderverdeling van de volledige ICT-infrastructuur.

2. Koppeling universele ICT-laag aan een lage kostprijs

Creëer een universele ICT-laag die dankzij alineëring met standaarden die door veel bedrijven worden gebruikt een maximale functionaliteit koppelt aan een lage kostprijs.  Met de universele laag kunt u immers geen zichtbaar verschil maken naar uw klanten en medewerkers.  Maar wanneer functionaliteit ontbreekt of onvoldoende performant is dan boekt u snel een competitief nadeel. Werken aan de universele ICT-laag is dus de basis van iedere goede strategie.

3. Een performante bedrijfsspecifieke ICT-laag

Ontwikkel een performante bedrijfsspecifieke laag met een minimum aan maatwerk, maar met een maximum aan inrichting om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. Zo bent u in staat om een betere ervaring voor uw klanten te creëren, gekoppeld aan comfort voor uw medewerkers en rentabiliteit voor uw bedrijf. Het zijn de applicaties en de opzet van dit stuk van uw ICT-omgeving die een reëel verschil kunnen maken op de markt.  Het is ook in deze laag dat de digitale transformatie vorm krijgt.  Let op: deze laag kan slechts functioneren als de basis, die door de universele laag wordt gelegd, efficiënt en volledig is.

4. Automatisering

Werk repetitieve taken weg. Door automatisatering vermindert de tijd die besteed dient te worden aan de universele ICT-laag. Dit is een besparing, maar ook een opportuniteit om resources toe te wijzen aan de bedrijfsspecifieke laag. Dankzij de standaardisering kan deze automatisering vanuit een gedeeld aanbod worden getapt en hoeft hiervoor dus geen individueel project opgezet te worden.

5. Krachtig ICT-platform voor medewerkers

Vertrek vanuit een open aanbodfilosofie naar uw medewerkers toe. Als bedrijf biedt u een krachtig en up-to-date ICT platform aan dat hen in staat stelt om hun doelstellingen te bereiken en hun rol in de organisatie op te nemen. Dit veronderstelt een autonomie van de medewerker die wordt gedragen door een coachende en helpende managementlaag.

6. Toestel-neutraal ICT-platform

Introduceer een device-neutraal ICT-platform dat de gebruikers ervan nauwelijks beperkingen oplegt wat betreft toestellen, vormfactor, merken, operating system en meer.  Naargelang persoonlijke voorkeur, eventueel toegewezen budget en kenmerken van het ICT-gebruik is de medewerker vrij om de juiste keuze te maken en bijgevolg ook het meeste voldoening te vinden in het dagelijks gebruik van de omgeving.

7.  Verzekering van veiligheid

Zorg voor een veiligheidslaag die functioneert zonder tussenkomst van de gebruikers en die dat proportioneel doet met in acht name van  plaats, device en logische kenmerken van gebruik.  Deze veiligheidslaag overkoepelt het volledige netwerk, dus ook en vooral de mobiele toestellen en het mobiele gebruik en bevat eveneens zekerheden voor data-integriteit en voor het beheer van digitale rechten.

8. Verrijking van interne data met externe data

Ontsluit interne data verrijk ze met externe data. Hierdoor wordt meerwaarde gebracht aan de informatie waarover het bedrijf beschikt en transformeren data in kennis die onontbeerlijk is om een actieve digitale rol te spelen. Essentieel is wel de bijkomende voorwaarde dat de resulterende kennis beschikbaar wordt gemaakt in geautomatiseerde en dynamische rapporten die toegankelijk zijn van waar dan ook, maar die uiteraard ook gevat zitten in de globale ICT-veiligheidslaag.

9. Ondersteuning gebruikers

Bekrachtig de gebruikers van de ICT-omgeving: vertrekkende vanuit de functie, de rol en het profiel van de gebruiker wordt een doorlopende ondersteuning voorzien die gericht is op het proactief ontsluiten van de alsmaar veranderende en groeiende functionaliteit van de onderdelen van de universele ICT-laag, alsook op het reactief beantwoorden van vragen en meldingen van gebruikers binnen redelijke tijd  maar wel volgens het schema van de gebruiker.

10. Doorlopende monitoring

Monitor de ICT omgeving constant. Een mensonafhankelijke opvolging van deze omgeving en een geautomatiseerde meting van een aantal sleutelelementen zorgen voor de zekerheid dat de ICT-omgeving functioneert en in staat is om uw bedrijf en medewerkers de functionaliteiten te bieden die nodig zijn om succes te boeken. Bij anomalieën zal dit systeem niet enkel vaststellen, maar ook waarschuwen en waar mogelijk self healing trajecten opstarten.

Deel via: