Gert Lambers - 31 mrt 2021

Het IT-landschap is de laatste jaren sterk veranderd. Niet vreemd, aangezien technologie voortdurend evolueert en er steeds nieuwe IT-oplossingen ontwikkeld worden om intelligent, efficiënt en veilig werken mogelijk te maken. Content management, Artificial Intelligence (AI), Robotic Process Automation (RPA), het zijn maar enkele termen die steeds vaker opduiken, maar de nodige expertise vergen. Die technologische evolutie heeft ook een stevige impact op professionele IT-bedrijven en op de rol van IT-managers.

Deze rol ondergaat immers ook een ingrijpende evolutie door cloud toepassingen en de integratie van business doeleinden met IT-oplossingen. Implementatie en installatie van nieuwe technologieën gebeurt bovendien een stuk sneller, waardoor de rol van de IT-manager meer verschuift naar activering en het bijdragen aan de strategische doelstellingen van het bedrijf, door een vertaalslag te maken naar de technologie die nodig is om deze een boost te geven.

Bedrijven begrijpen vaak wel waar het schoentje knelt en willen al te graag hun bedrijfsprocessen digitaliseren en verbeteren, maar beschikken niet meteen over de nodige expertise om dergelijke IT-projecten tot een goed einde te brengen. Het is net om die reden dat Aurelium de Digital Innovation Coach creëerde. In deze blog gaan we dieper in op de evolutie van IT en de rol van de Digital Innovation Coach.

De evolutie van IT en IT-dienstverlening

Het lijkt wel of de pandemie ons met z’n allen 10 jaar verder in de tijd heeft gekatapulteerd. Vooral wanneer het gaat over een zeker gedachtegoed - bij zowel klanten als collega’s is er in korte tijd heel wat veranderd. We zien drie belangrijke tendensen voor de werkplek die door corona in een stroomversnelling zijn getreden, namelijk: digitale vereenvoudiging, datagedrevenheid en duurzaamheid. Deze zaken zijn altijd in een zekere mate aanwezig geweest, de urgentie ervan is enkel opmerkelijk verhoogd.

Vandaag zijn bedrijven zich steeds meer bewust van deze belangrijke pijlers en willen ze hun IT optimaliseren zodat hun bedrijfsprocessen efficiënter en sneller uitgevoerd kunnen worden. Ze willen vooral dat deze ingericht worden in functie van het bereiken van de strategische doelstellingen van het bedrijf. Vaak weten ze zelf perfect waar de knelpunten zich bevinden of hoe ze hun product- en serviceaanbod kunnen verbeteren. Het ontbreekt hen gewoon aan de vereiste structuur en kennis om de zaken structureel aan te pakken. In sommige gevallen zijn er zelfs al enkele digitaliseringsprojecten opgestart, maar raakten ze in het slop. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld: een kloof tussen business en IT, een gebrek aan overzicht, denken in silo’s of interne politiek.

Waar vroeger enkel een Shared IT Manager hen kon helpen om het IT-technische aspect verder uit te denken en op te bouwen, dient zich ook de nood aan een ander profiel aan. Heel wat bedrijven verplaatsen immers hun IT-infrastructuur (gedeeltelijk) naar de cloud. Deze verandering zorgt ook voor een verschuiving in focus: van louter IT-technische kennis, naar een beter begrip van de interne bedrijfswerking, visie en missie.

Er is dus iemand nodig die los staat van de interne politiek  en die expertise heeft in het creëren van draagvlak over de silo’s heen. Iemand die bedrijven succesvol kan begeleiden bij het vertalen van hun ideeën naar de juiste technologie om hen te helpen de strategische doelstellingen te verwezenlijken.

De rol van een Digital Innovation Coach

En laat dat nu net de  expertise zijn van een Digital Innovation Coach. De rol van deze specialist kan geïnterpreteerd worden als een logische evolutie van de Shared IT Manager. Bij de Digital Innovation Coach ligt de focus eerder op het leren kennen van uw bedrijf, de strategische doelen, de missie, visie en focus. Een Digital Innovation Coach weet met andere woorden het nodige draagvlak te creëren aan de hand van concrete voorbeelden en vertaalt vervolgens uw business goals naar de juiste technologie om uw strategische doelstellingen een duwtje in de rug te geven.

Dit doet hij volgens een duidelijk tweestappenplan.

Stap 1: de exploratie fase

Allereerst heeft de Digital Innovation Coach inzicht nodig in uw bedrijf. Dit omvat onder meer uw interne werking, visie, missie, activiteiten, enzovoort. In de exploratie fase zal de Digital Innovation Coach uw organisatie dus verkennen en de digitaliseringsnoden in kaart brengen aan de hand van enkele diepgaande gesprekken met de key stakeholders.

De opportuniteiten omtrent digitalisering worden verkend op vlak van inhoud, haalbaarheid en strategisch belang. Het resultaat is een duidelijk uitgewerkte gekwalificeerde en gekwantificeerde digitale roadmap, in lijn met het behalen van de strategische doelstellingen. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte zijn er 5 tot maximaal 10 dagen nodig om deze fase op een degelijke wijze te doorlopen. Het plan zorgt ervoor dat het bedrijf klaar is voor haar digitale toekomst en kan ervoor kiezen om, op basis van de gedefinieerde prioriteiten, over te gaan naar de experience fase.

Stap 2: de experience fase

Bij de aftrap van deze fase stelt de Digital Innovation Coach op basis van de door het bedrijf gedefinieerde prioriteiten een Digitaal Innovatie Team op maat samen. Dat team bundelt alle technologie en competenties die nodig zijn om de doelstellingen van uw bedrijf te behalen. Er kan beroep gedaan worden op de verschillende IT-diensten van Aurelium, maar ook op belangrijke bestaande IT-partners. De Digital Innovation Coach begeleidt het team aan de hand van de opgestelde roadmap om de digitaliseringsprojecten stapsgewijs te realiseren tot een waar succes voor uw bedrijf, uw medewerkers en alle stakeholders. De doorlooptijd van deze tweede fase is uiteraard sterk afhankelijk van de roadmap en de prioriteiten die het bedrijf heeft vooropgesteld.

De samenstelling van het Digitaal Innovatie Team is dan ook steeds op maat en altijd gericht op het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Het ene bedrijf heeft meer nood aan technische ondersteuning, het andere heeft dan weer meer nood aan begeleiding bij het  innoveren van de bedrijfswerking en het uitwerken van een digitale roadmap. Het is dus van essentieel belang dat de Digital Innovation Coach uw bedrijf goed leert kennen. Op die manier kan hij de juiste technologie en competenties bundelen om uw intelligente geconnecteerde werkplek op maat van uw behoeftes en doelstellingen te realiseren.

Een Digital Innovation Coach zal dus steeds een langetermijnrelatie aangaan om u zo goed mogelijk te begeleiden in het optimaliseren en verbeteren van uw bedrijfsprocessen, ondersteund door de juiste IT-oplossingen met als doel de juiste technologie in te zetten om uw bedrijfsdoelstellingen succesvol te realiseren.
 

Wenst u meer te weten over hoe een Digital Innovation Coach uw bedrijf kan helpen transformeren tot een efficiënte en intelligente digital workplace? Neem dan zeker contact op met ons! We staan u graag bij met het nodige advies en bekijken samen met u de verschillende mogelijkheden.

Contact opnemen