27 sep 2021
Gert Lambers
IT

Niemand heeft een glazen bol om de toekomst te voorspellen dus het blijft altijd voor een stuk gissen naar wat er binnen IT mogelijk zal zijn tegen 2030. Nu zijn er wel enkele dingen die de evolutie van IT-services zullen beïnvloeden de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan hoe de huidige gezondheidssituatie bedrijven een versnelling hoger doet schakelen inzake digitalisering. Maar ook het Digital Compass dat de Europese Commissie eerder dit jaar publiceerde zal een duidelijke impact hebben op IT-services. In deze blog behandelen we enkele belangrijke pijlers die IT tegen 2030 sterk zullen beïnvloeden. 

Digital compass van de Europese Commissie 

Op 9 maart 2021 presenteerde de Europese Commissie een visie en strategie voor de digitale transformatie van Europa tegen 2030. Daarin staan 4 belangrijke streefdoelen centraal, namelijk: 
 

Digitale vaardigheden 

De Europese Commissie wil 20 miljoen IT-specialisten binnen de EU aan het werk hebben tegen 2030 waarvan een groter aandeel vrouwen dan op dit moment. Daarnaast moet minstens 80% van de bevolking binnen de EU over digitale basisvaardigheden beschikken. 
 

Digitale transformatie van bedrijven 

Tegen 2030 moeten drie van de vier bedrijven verschillende cloudoplossingen, big data en artificiële intelligentie gebruiken. Meer dan 90 % van de kmo’s moet ten minste een basisniveau van digitale intensiteit bereiken.  
 

Het opzetten van een veilige en duurzame digitale infrastructuur  

Alle huishoudens in de EU moeten tegen de deadline beschikken over gigabit-verbindingen en iedereen moet 5G kunnen gebruiken. Daarnaast moet de productie van duurzame halfgeleiders 20 % van de wereldproductie bedragen en dient er ingezet te worden op 10.000 klimaatneutrale, goed beveiligde IT-infrastructuren.  
 

Digitalisering van overheidsdiensten 

Ook overheidsdiensten moeten digitaliseren: essentiële overheidsdiensten dienen 100% online te werken, en wat e-gezondheid betreft moeten alle burgers toegang hebben tot hun medische dossiers. Tegen 2030 wordt er ook verwacht dat 80% van de burgers gebruik maakt van een digitale identiteitskaart. 

Om deze doelstellingen te bereiken, moeten IT-services ook evolueren zodat de bevolking, bedrijven en de overheid voldoende ondersteund kunnen worden op technologisch vlak. Cloud-oplossingen zijn daar een mooi voorbeeld van aangezien het cruciaal is voor digitalisering, maar ook volgende aandachtspunten zullen een essentiële rol spelen. 

Andere inrichting en type datacenters 

Het verzamelen, analyseren en verwerken van data blijft van groot belang, maar bedrijven moeten wel over de nodige capaciteit beschikken om deze overvloed aan data te kunnen bewaren. Binnen IT-services zal het voorzien van voldoende datacenters een grote uitdaging worden. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met beveiliging en duurzaamheid, twee pijlers die ook nu al in belang groeien. Zo zullen datacenters zuiniger moeten omspringen met energie zodat ook IT een steentje kan bijdragen aan het bestrijden van de klimaatopwarming. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met flash memory storage-oplossingen die energiezuinig zijn en minder koeling nodig hebben.  

Datacenters zullen in de toekomst ook meer multi-inzetbare clouds zijn. Binnen veel bedrijven draaien servers immers niet altijd op volle capaciteit. Om dergelijke budget- en opslagverliezen tegen te gaan, kan die overcapaciteit tegen betaling beschikbaar gesteld worden aan derde partijen die te weinig capaciteit hebben. Dit kan eenvoudig door de overtollige capaciteit terug te geven aan de cloud. 

Ook dataforts en fog computing zijn mogelijk nieuwe evoluties in de toekomst van IT wat datacenters betreft. Bij dataforts zijn data protectie, veiligheid en bescherming van bedrijfkritische applicaties key en kan u deze afsluiten van de algemene infrastructuur. Gevoelige data kan u vervolgens buiten het netwerk bewaren in aparte datapods die beschikken over een eigen apparatuur voor klimaatbeheersingen stroom. Fog computing betekent dan weer dat u gebruik maakt van kleinere infrastructuren die specifiek gericht zijn op het doel waarvoor ze gebruikt worden. Deze kleinere netwerken kunnen vervolgens in een groter netwerk geïntegreerd worden. Zo kan u applicaties op een gedecentraliseerde manier aansturen waardoor data zich meer in de buurt van de juiste netwerken en toestellen bevinden. Minder schakels dus meer efficiëntie. 

Het belang van AI en machine learning 

Artificiële intelligentie en machine learning hebben al een tijdje hun intrede gedaan binnen IT-services en de bedrijfswereld. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten en optimaliseren van workflows voor een efficiëntere en tijdbesparende manier van werken. Maar dergelijke slimme technologieën zullen ook in de toekomst verder evolueren en hun weg vinden in verschillende IT-infrastructuren en netwerken.  
 

Wenst u meer te weten over wat Aurelium nu en in de toekomst voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan snel contact op met ons! Samen bekijken we de verschillende mogelijkheden voor uw organisatie.