4 okt 2016
Gert Lambers

Voor de meeste bedrijven is het een no-brainer dat tevreden medewerkers een immense, positieve impact hebben op de organisatie, gaande van de bedrijfscultuur, algemene productiviteit tot de uiteindelijke klantentevredenheid. Er wordt dan ook druk geïnvesteerd in uitgebreide HR-screening, teambuilding, het verfraaien van het kantoor, workshops om een betere werk-privébalans te bereiken en noem maar op. Bij de negatieve impact van ontevreden werknemers op elk aspect van de organisatie, wordt dan weer niet lang genoeg stilgestaan. 

De verborgen kost van ontevreden medewerkers

Onderzoek van Securex heeft aangetoond dat maar liefst 1 op 3 Belgische werknemers ontevreden of gedemotiveerd is. Ontevreden medewerkers vormen dan ook een belangrijke kostenpost binnen een firma. Want die ontevredenheid leidt tot mentaal verzuim, stress, wantrouwen, verminderde productiviteit, lagere betrokkenheid, ziekteverzuim, psychische problemen, conflicten en eventueel zelfs het opzettelijk schaden van het bedrijf. De kosten lopen in dat geval al snel op.

De kost om zo’n werknemer te vervangen weegt meestal niet op tegen de relatief beperkte kost om ontevredenheid te detecteren en op te lossen.  Maar in deze context wordt de rol van de beschikbare ICT-faciliteiten echter vaak over het hoofd gezien. Nochtans zullen deze niet alleen de productiviteit van uw medewerkers bepalen, maar in min of meerdere mate ook hun (on)tevredenheid.

De wisselwerking tussen ICT en werknemerstevredenheid

De impact van ICT op werknemerstevredenheid

Als we gewoon al kijken hoeveel uren per dag werknemers de ICT-infrastructuur van een bedrijf gebruiken en nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken, dan heeft ICT zonder enige twijfel een sterke invloed op de tevredenheid van uw medewerkers.

ICT-tools

Geef een getalenteerde timmerman kromme nagels en een gebroken hamer, hij zal geen kastjes kunnen maken. Geef een gemotiveerde medewerker ondermaatse ICT-tools of een tergend traag ICT-netwerk, en deze raakt snel gefrustreerd en gedemotiveerd. Te weinig of verkeerd investeren in ICT zal sowieso leiden tot ontevredenheid bij de medewerkers. En dit nog het meest bij de beste en meest gemotiveerde werknemers. Net zij willen voluit voor hun job gaan, hun taken zo snel en efficiënt mogelijk tot een goed einde brengen om de klanten een optimaal van dienst te kunnen zijn en zo meebouwen aan de toekomst van het bedrijf.

Wanneer ze zich hierbij onvoldoende ondersteund voelen door de aanwezige ICT-infrastructuur, wordt dit ervaren als een rem op hun capaciteiten, hun productiviteit en gedrevenheid. Het is uitermate frustrerend om taken niet naar behoren te kunnen uitvoeren, om niet beter te kunnen presteren omdat een systeem zo’n productiviteitsverhoging niet kan volgen.

ICT-training

User training vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor het optimaal hanteren en rentabiliseren van technologie binnen een organisatie. Toch beslissen veel bedrijfsleiders om deze training niet in te plannen voor hun personeel. Omdat user training een extra kost betekent en tegenwoordig al snel verondersteld wordt dat iedereen tech-savvy is, denken managers dat hun werknemers wel in hun eentje kunnen uitvissen hoe ze het nieuwe systeem moeten gebruiken.

Dit zorgt er helaas meestal voor dat:

  • de medewerkers niet goed weten wat ze moeten doen
  • de gebruikers niet correct met de nieuwe tools werken
  • de verwachtingen niet ingelost worden
  • de beloofde verbeteringen niet ervaren worden
  • ontevredenheid en wrevel groeien

Zulke aanslepende frustraties vreten aan die oorspronkelijke motivatie, medewerkers voelen zich belemmerd in hun kunnen, haken af en modderen maar wat aan.

De impact van werknemers(on)tevredenheid op ICT

De link tussen de kwaliteit van de ICT-infrastructuur en de medewerkerstevredenheid binnen een organisatie, werkt echter even goed in omgekeerde richting.

De implementatie van nieuwe technologieën betekent vaak een grote verandering voor veel werknemers.  Het is niet meer dan menselijk dat dergelijke veranderingen voor stress, onzekerheid, wrevel en zelfs weerstand zorgen op de werkvloer. Tijd en training zorgen er meestal voor dat de meeste werknemers zich uiteindelijk op een efficiënte manier aanpassen.

Ontevreden en gefrustreerde werknemers kunnen het succes van de ICT-investeringen echter in sterke mate afblokken, tenzij hun wrevel natuurlijk net veroorzaakt werd door een ondermaatse ICT-infrastructuur. In alle andere gevallen, slorpt de frustratie van de medewerkers al hun energie op, waardoor ze de moed niet meer hebben om zich aan de nieuwe systemen aan te passen.

Ze zullen dan ook weinig geneigd zijn om te onderzoeken hoe het nieuwe systeem werkt of welke nieuwe mogelijkheden het hen biedt. Ze zullen veeleer de neiging hebben om de dingen zo lang mogelijk te blijven doen, zoals ze het gisteren al deden. Op deze manier gaan ze die goedbedoelde ICT-investering dus niet of slechts gedeeltelijk gaan benutten en kan het ICT-project de beoogde ROI ook nooit behalen. 

Wat kunt u doen?

Investeer in het welzijn van uw medewerkers

Investeer preventief in de tevredenheid van uw werknemers. Vrij eenvoudige ingrepen kunnen ervoor zorgen dat uw medewerkers gemotiveerd en gepassioneerd blijven. Voor meer informatie over technieken om werknemers te motiveren en tevreden te houden, verwijzen we graag naar meer gespecialiseerde bronnen omtrent werknemerstevredenheid.

Investeer in het tijdig detecteren van ontevredenheid en verminderde motivatie. Onderschat de verborgen kost en de negatieve impact van ongelukkige werknemers niet. Tracht de oorzaken ervan te begrijpen. Want vaak volstaan enkele kleinere aanpassingen om een gefrustreerde medewerker opnieuw te motiveren.

Investeer in een kwalitatieve ICT

Er bestaat een belangrijke wisselwerking tussen uw ICT-infrastructuur en de tevredenheid van uw medewerkers. Het gaat er dus om deze wisselwerking in de juiste richting te gaan beïnvloeden. En dat kan op verschillende manieren:

  • vraag uw personeel regelmatig naar hun tevredenheid over de ICT-tools,
  • vraag hen welke tools ze nodig hebben om hun taken nog beter te kunnen uitvoeren,
  • hou rekening met hun feedback bij het selecteren van ICT-investeringen,
  • betrek hen bij het implementatieproces van nieuwe ICT-systemen,
  • voorzie voldoende training en begeleiding zodat ze de nieuwe technologieën op een efficiënte manier leren omarmen.