De cloud is geen doel op zich. Elk bedrijf moet voor zichzelf uitmaken welke voordelen het al dan niet uit de cloud kan halen. Naar gelang de informatiearchitectuur, huidige investeringen, ambities en bedrijfsstrategie kan het interessanter zijn om te opteren voor cloudoplossingen, voor een on-premise scenario of voor een hybride-omgeving

On-premise

In een on-premise verhaal schaft u alle hardware & software zelf aan, alles draait op uw eigen infrastructuur en u staat volledig in voor het beheer, de beveiliging en het onderhoud ervan.

De investeringen worden typisch afgeschreven over een periode van 4 tot 6 jaar, waarna er meestal een nieuwe en ingrijpende investeringsronde komt om over te schakelen naar de meest recente hardware & software. Tussendoor wordt vooral gefocust op het stabiel draaiende houden van de bestaande omgeving aan de hand van periodiek onderhoud en kleinere updates. 

Voordelen

 • U behoudt de volledige controle over uw IT-infrastructuur.
 • U bepaalt de timing en beslist wanneer upgrades en aanpassingen doorgevoerd worden.

Nadelen

 • Een on-premise infrastructuur vraagt relatief zware investeringen.
 • Een on-premise infrastructuur is moeilijk schaalbaar. U moet dus op voorhand inschatten wat u de komende 4 tot 6 jaar zult nodig hebben.
 • Enterprise-functionaliteiten blijven vaak onbetaalbaar in kleinere KMO-omgevingen.
 • Een on-premise infrastructuur in kleinere KMO-omgevingen kan moeilijk tippen aan de hoge uptime-garanties en performantie van de cloud.

Cloud

Cloud computing levert computingservices zoals servers, opslag, databases, netwerkfuncties, software, analysefuncties en nog veel meer, maar dan via het internet. Uw IT-infrastructuur staat dus niet meer lokaal bij u op kantoor, maar draait in de cloud. U hoeft dus niet langer in te staan voor het beheer, de beveiliging en het onderhoud van de omgeving.

U selecteert de diensten die uw onderneming nodig heeft en neemt ze af van een 'cloudprovider' in de vorm van een abonnement met maandelijkse facturatie gebaseerd op uw effectieve gebruik.

Een groot verschil met het on-premise verhaal is dus dat de investeringscyclus vervangen wordt door een abonnementssysteem met een wederkerende maandelijkse kost. Ook de abrupte overschakelingen naar meer recente versies van hardware of software verdwijnen met de cloud. Cloudproviders updaten en verbeteren hun aangeboden diensten stelselmatig, en breiden dat aanbod ook geleidelijk aan verder uit. Zo werkt u dus steeds op de laatste versie.

Voordelen

 • Geen afschrijvingen, maar wederkerende kosten (capex vs. opex)
 • U kunt makkelijk schalen, want u betaalt volgens gebruik.
 • Nieuwe features, updates, uitbreiding, aanpassingen, patches worden automatisch beschikbaar en vereisen geen grote IT-projecten.
 • De uptimegaranties liggen veel hoger en zijn betaalbaarder dan wat in een on-premise scenario haalbaar zou zijn.
 • Betaalbare enterprise features

Nadelen

 • Afhankelijk van de aanbieder
 • Geen controle over upgrades en aanpassingen
 • Geen afschrijving, maar een recurring cost (kan ook een voordeel zijn)

Hybrid

Een hybride omgeving combineert cloud en on-premise. Sommige elementen worden naar de cloud overgebracht, andere blijven op het eigen serverpark draaien. Voor veel ondernemingen biedt een hybride omgeving het beste van twee werelden.

Zo kunnen ze voor elk proces of applicatie afwegen of het interessanter is om die te migreren naar de cloud of on-premise te houden, en kunnen ze geleidelijk aan cloud-elementen toevoegen aan hun bestaande IT-infrastructuur.

On-premise, hybrid of cloud voor uw onderneming?

De keuze is niet altijd zo eenvoudig. Aurelium begeleidt u bij deze afwegingen, zodat u een doordachte beslissing kunt nemen en optimaal kunt profiteren van de voordelen van een  on-premise, cloud- of hybride omgeving.

Contact opnemen