Hoewel data cruciaal zijn voor elke onderneming, wordt er al te vaak erg laks mee omgesprongen. Weet u waar al uw gegevens staan en of die voldoende beveiligd zijn? Maakt u er regelmatig bruikbare kopieën van? Hoe snel kunt u die in geval van nood inzetten?

Waarom een back-up?

Een doordachte strategie voor data back-up & disaster recovery is dus van groot belang. Want wat is uw bedrijf tenslotte zonder data?

Business Continuity

Security is tegenwoordig een 'hot topic' voor veel ondernemers. En gelukkig maar! Hackers, virussen, spam en venijnige cryptolockers kunnen u het leven immers behoorlijk zuur maken. Maar dit zijn lang niet de enige calamiteiten die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kunnen brengen!  

Heeft u ook nagedacht over mogelijke diefstallen, computer crashes, stroompannes, brand, waterschade, serverstoringen of gewoon menselijke fouten? Deze kunnen net zo goed uw bedrijf plat leggen.

Disaster Recovery

Bent u in dergelijke gevallen in staat om binnen een redelijke termijn weer operationeel te zijn? Bestaan er procedures (Disaster Recovery Plan) om de activiteiten dan zo snel mogelijk te kunnen hervatten en de schade zoveel mogelijk te beperken? En heeft u dan een degelijke back-up van uw data om op terug te vallen? Of zijn er dan al te veel data verloren gegaan?

Back-upstrategie

Een recente en functionele back-up van al uw bedrijfsdata vormt dus een van de fundamentele pijlers van elk degelijk Disaster Recovery Plan. Daarom is het belangrijk goed na te denken over uw back-upstrategie:

  • Welke data en applicaties moeten geback-upt worden?
  • Hoever wilt u kunnen teruggaan in de tijd? Welk potentieel dataverlies is dus nog werkbaar? Kunt u uw activiteiten herstellen zonder de data van de voorbije uren, dag of week?
  • Is een snelle en eenvoudige restore mogelijk?
  • Gebeurt de back-up volautomatisch of is een manuele handeling vereist?

Mogelijke back-upscenario's

De gekozen strategie zal bepalen welk back-upscenario het meest geschikt is. Aurelium raadt in ieder geval ten zeerste aan om te kiezen voor een geautomatiseerde back-upoplossing. Mogelijke back-upscenario's zijn:

  • lokale back-up-to-disk of back-up-to-tape
  • externe back-up naar de cloud

Een back-upstrategie voor uw onderneming?

Een doordachte en regelmatige geteste back-upstrategie kan uw bedrijf dus veel problemen besparen. Toch stellen we bij veel bedrijven vast dat hun back-up tekortschiet, te lang duurt en niet aansluit op de noden van de organisatie.

Maak daarom een afspraak met een van onze experten Back-up & Recovery en kies een uitgekiende back-upstrategie voor uw onderneming. 

Contact opnemen