Gert Lambers - 5 sep 2022

Slimme bedrijfsleiders weten dat ICT-uitdagingen groeikansen bieden. Aurelium legt de vinger op drie uitdagingen die u vandaag kunt oplossen om morgen efficiënter te zijn.

Het is erg belangrijk dat u de sterke en zwakke punten van uw onderneming goed kent. Al te vaak focust het management op de sterke punten, terwijl het een oogje dichtknijpt voor een paar zwakkere elementen. Met productiviteitsverlies en mogelijk winstverlies als gevolg. Het komt er dus op aan deze problemen tijdig aan te pakken. Door precies te bepalen waar de problemen liggen en ze vervolgens slim op te lossen, kunt u geld besparen en uw workflows weer op het goede spoor krijgen.

1. Lage dagelijkse nauwkeurigheid

Als medewerkers te veel handmatige taken moeten uitvoeren, sluipen er onvermijdelijk fouten in. Zulke fouten lijken vaak klein en makkelijk herstelbaar, maar kunnen escaleren tot serieuze kostenposten. De tijd die nodig is om dagelijks voorkomende fouten te voorkomen of recht te zetten, kunnen medewerkers niet besteden aan activiteiten die op groei gericht zijn.

Gelukkig helpen oplossingen voor databeheer, workflowbeheer en automatisering zulke fouten tot een minimum te beperken. Ze leiden tot veel nauwkeuriger werk en kunnen ervoor zorgen dat alle relevante gegevens worden gecontroleerd en veilig worden opgeslagen.

2. Besluitvorming op basis van bedenkelijke data

Als bedrijven niet over recente, volledige en nauwkeurige informatie beschikken om beslissingen op te baseren, ondergraven ze de kwaliteit van deze beslissingen. Leiders moeten dan blind vertrouwen op ervaringen uit het verleden, hun buikgevoel volgen of soms zelfs fundamentele bedrijfskeuzes maken op basis van onjuiste gegevens. Hoewel veel van die beslissingen ongetwijfeld juist zullen zijn, zijn een aantal ervan echter voor verbetering vatbaar. De optelsom van een aantal kleinere, incrementele verbeteringen weegt op het einde van de rit serieus door.

Zo kunnen deugdelijke ERP-systemen een groot aantal afdelingen omvatten, waaronder boekhouding, productie, distributie, verkoop en marketing. De juiste oplossing kan data uit deze afdelingen bundelen tot één enkele bron van nauwkeurige informatie, die vervolgens geïntegreerde activiteiten en uiteindelijk betere bedrijfsprestaties kan stimuleren.

ERP

3. Systemen die niet thuiswerkbestendig zijn

In het verleden werden heel wat systemen speciaal voor op de werkvloer gecreëerd. Maar nu de wereld hybride werkpraktijken heeft omarmd, kunnen deze technologieën niet langer hetzelfde productiviteitssucces bieden. Verouderde systemen kunnen uw bedrijf geld kosten op het vlak van onderhoud, efficiëntie en veiligheid. U doet er dan ook goed aan om ze te vervangen door oplossingen die uw teams over de hele lijn ondersteuning bieden, thuiswerk op een veilige manier toelaten en aangepast zijn aan uw huidige bedrijfsdoelstellingen.

Bedrijfsleiders die deze 3 uitdagingen aangaan en elk probleem opsplitsen in beter beheersbare taken zullen al snel de vruchten plukken van een efficiëntere en productievere organisatie.

 

Meer weten over hoe we uw bedrijf efficiënter kunnen maken dankzij geautomatiseerde workflowoplossingen? Contacteer ons vandaag nog!

Contacteer ons