Gert Lambers - 8 jan 2024

Ook in 2024 blijft telewerken populair. Bijgevolg dendert de revolutie van de digitale werkplektechnologie onverstoord voort. Wij spotten alvast 5 trends voor het nieuwe jaar.

Trend 1: Verdere automatisering dankzij AI en machine learning

AI en machine learning laten toe om heel wat tijdrovende en repetitieve taken te automatiseren, waardoor werknemers meer ruimte krijgen voor andere taken. Volgens Euronews voorspelt bijna de helft van de werknemers (45%) dat AI in 2024 een significante verandering in hun baan zal veroorzaken, terwijl meer dan een derde aangeeft zich overweldigd en bezorgd te voelen door deze evoluties.

De inzet van geautomatiseerde systemen zal op een intelligente, ethische en zorgvuldige manier moeten gebeuren, met respect voor de rechten van werknemers en met voldoende aandacht voor de bredere samenleving.

Verwacht u onder meer aan OpenAI-services om documenten als Excel-spreadsheets samen te vatten en te ondersteunen bij het brainstormen of voorspellen. En check zeker ook hoe ons moederbedrijf Konica Minolta AI integreert in haar Intelligent Information Management solutions.

Trend 2: Nadruk op cybersecurity

De NIS2-richtlijn (Network and Information Systems directive 2022) omvat de Europese cybersecurity-eisen en trad al op 16 januari 2023 in werking. Maar uiterlijk op 17 oktober 2024 moet ze in alle EU-lidstaten in wetgeving zijn omgezet. En dat is niks te vroeg.

Gezien de dramatisch toenemende cyberdreigingen en -aanvallen, zullen veel bedrijven hun kritieke systemen en processen een pak beter moeten beschermen. Klanten eisen ook steeds vaker dat de bedrijven waarmee ze zakendoen hun cyberbeveiliging op orde hebben. In 2024 worden veiligheidsmaatregelen zoals multifactorauthenticatie, encryptie en veilige oplossingen voor cloudopslag de norm.

Cybersecurity


Trend 3: Werknemerswelzijn voorop

Geschikte werknemers vormen meer dan ooit het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Hun welzijn en betrokkenheid is cruciaal. Zeker in een gespannen arbeidsmarkt waarin generatie Z zijn eisen stelt, het aantal 60-plussers zienderogen toeneemt en het tekort aan personeel met de juiste vaardigheden steeds nijpender wordt.

Flexibele werkregelingen, ondersteuning van de mentale gezondheid, een passende digitale werknemerservaring en meer middelen voor een betere balans tussen werk en privé behoren in 2024 stilaan tot de basiszorgplicht van werkgevers.

Trend 4: Nog meer samenwerking in de cloud

Werken vanop afstand speelt zich in 2024 nog meer in de cloud af. De verdere invoering en verfijning van cloudgebaseerde communicatiesystemen zorgt ervoor dat het personeel soepel en productief blijft samenwerken. De markt voor samenwerkingssoftware blijft groeien in 2024. Ook van teamwork-apps voor mobiele apparaten wordt erg veel verwacht.

Via ons moederbedrijf Konica Minolta is Aurelium ook Microsoft Cloud Solutions Partner. Hierdoor kunnen we alle communicatie- en samenwerkingsvoordelen uit de Microsoft-stal in uw bedrijfsvoering implementeren. Dus ook Microsoft 365, inclusief Microsoft Teams.

Cloud


Trend 5: Duurzamer dankzij digitalisering

Met het oog op de klimaatverandering zal duurzaamheid een belangrijke rol spelen op de digitale werkplek van 2024: in welke mate worden digitale transformatie en veranderende werkpraktijken een drijvende kracht voor meer duurzaamheid?

Als je bedenkt dat gemiddeld 50% van het afval van een bedrijf uit papier bestaat, zit de grootste en meest haalbare duurzaamheidswinst wellicht in de vermindering van het papiergebruik in bedrijfsprocessen. Ook minder pendelen en vliegen voor vergaderingen wordt makkelijker dankzij cloud- en samenwerkingstools. En wie vanop afstand vergadert, verbruikt ook minder stroom en water op de fysieke werkvloer, terwijl u de levensduur van kantoorapparaten verlengt.

De digitalisering en de cloud maakt werken simpelweg duurzamer. Zo verbruiken cloudservers die werken op 100% hernieuwbare elektriciteit maar liefst zes keer minder dan lokale servers zonder hernieuwbare elektriciteit en nog altijd twee keer minder dan lokale servers mét hernieuwbare elektriciteit.

Aurelium kan uw digitale werkplek een pak slimmer, veiliger en duurzamer maken. Contacteer ons voor meer info!

Contacteer ons