Gert Lambers - 14 jun 2017

Beschermt uw ICT de privacy van uw klanten en medewerkers? Hoe gaat u op een overzichtelijke wijze met uw gegevens om, ten tijde van transformatie en steeds veranderende markten? Wat gebeurt er met gegevens in de cloud? Het zijn allemaal prangende vragen waar een hedendaags ICT-manager ongetwijfeld mee geconfronteerd wordt. Het is belangrijk dat u voor zichzelf een antwoord uitmaakt en eventuele oplossingen zoekt. Zo verzekert u zichzelf ervan dat uw ICT-infrastructuur en achterliggende strategie de toekomst aankunnen.

GDPR of Data Protection Regulation

Een tendens die de laatste maanden werk en herorganisatie vereist is de GDPR, of general data protection regulation. Deze Europese verordening beschermt de persoonlijke gegevens van Europese burgers die worden gebruikt door bedrijven. De GDPR omschrijft welke gegevens, wanneer en onder welke omstandigheden ze mogen worden bewaard. De GDPR legt ook de verantwoordelijkheid vast van wie deze gegevens opslaat of verwerkt. Deze verordening bepaalt dus de regels op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid en overdraagbaarheid van data.

Dan komen we onvermijdelijk bij uw ICT-infrastructuur uit. Om al deze regels na te leven is een systematische aanpak noodzakelijk die elementen bevat als dataclassificatie (of de opdeling in gevoelige en minder gevoelige gegevens), encryptie (data onleesbaar maken zodat persoonlijke gegevens bij verlies niet openbaar worden gemaakt), maar ook het beheer van mobiele toestellen en een sluitende controle op de identiteit van wie inlogt.

Digitale Transformatie

In het verlengde van GDPR is er ook de Digitale Transformatie waar elk bedrijf mee geconfronteerd wordt of zal worden. Want als u data heeft opgeslagen, dan wilt u deze gegevens ook gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingacties. En zo belandt u weer bij ICT: hoe kunt u gegevens combineren, trends en patronen herkennen, makkelijk leesbare dashboards opbouwen met de beschikbare data en dergelijke? ICT hoort een stabiele basis te vormen waar de digitale transformatie van uw organisatie op kan verderbouwen.

Haalt u een maximale ROI uit uw ICT? Vraag uw ICT Audit aan.

De Cloud

Een korte ICT Audit kan duidelijk maken of uw huidige ICT infrastructuur klaar is voor GDPR en de Digitale Transformatie.

Als dat niet het geval is, of niet volledig, kan de cloud een oplossing bieden. Zo levert bijvoorbeeld Azure, het publieke Cloud-platform van Microsoft, diensten als Azure Information Protection, Intune, Power BI Embedded of Azure Machine Learning.  Deze services kunt u dan één per één activeren via een abonnement en zonder investeringen in software of hardware. Dat biedt meteen een kans om uw huidige infrastructuur aan te passen aan de nieuwe uitdagingen zonder de huidige omgeving te vervangen.

Vermijd overbodige investeringen!

Werken in de cloud kan dus zeker een oplossing voor jouw bedrijf zijn. Maar om overbodige investeringen te vermijden, is een efficiënte ICT-strategie in ieder geval noodzakelijk. Om uw taak te vergemakkelijken ontwikkelde we een checklist voor efficiënte ICT. Zo weet u alvast waar te beginnen.

15 ICT-fouten die u moet vermijden! Download de checklist.