Gert Lambers - 20 jun 2023

Met workflow automation kunt u erg veel tijd besparen. Het verhoogt de efficiëntie en productiviteit van uw organisatie en maakt komaf met tijdrovende, routineuze taken die uw focus belemmeren. Lijken de voordelen voor uw bedrijf nog wat vaag? Lees dan zeker verder!

Meer tijd, hogere productiviteit

Als u uw gegevensinvoer automatiseert, kunnen uw medewerkers hun energie richten op analyse en besluitvorming: ze zijn dan productiever, en dat leidt tot betere resultaten. Ook het automatiseren van uw factuurverwerking werpt vele vruchten af. U kunt ze sneller verwerken, dus worden ze ook sneller betaald. En dat leidt tot  kostenbesparingen.

Minder menselijke fouten

Met workflow automation schakelt u heel wat menselijke fouten uit die het gevolg zijn van focusverlies tijdens routineuze, repetitieve en manuele processen. Geautomatiseerde bedrijfsprocessen – met hun consistent opgelegde normen en regels – verbeteren bijgevolg de nauwkeurigheid en kwaliteit. Neem nu het ticketbeheer van een klantenservice. Door de routing en categorisering van tickets te automatiseren, kan u ervoor zorgen dat elk verzoek bij de juiste afdeling terechtkomt. Gevolg: minder fouten en betere responstijden.

Hogere mate van standaardisering

Ook een verschil in werkwijze kan bedrijfsprocessen vertragen of verhinderen. Niet al uw medewerkers voeren processen op dezelfde manier uit en ook het tempo verschilt. Manuele processen zijn per definitie minder gestandaardiseerd dan automatische workflows. Terwijl mensen inherent geneigd zijn om de dingen op hun eigen manier te doen, bereikt u met geautomatiseerde workflows een uniforme aanpak, een gelijk tempo en bijgevolg ook een uniforme kwaliteit en gelijke productiviteit.

automation

Betere onderlinge samenwerking

Meer standaardisering is ook beter voor de onderlinge samenwerking. Als collega’s weten wat er van hen wordt verwacht, zowel individueel onder elkaar als op afdelingsniveau, kunnen ze vlotter met elkaar samenwerken. Denk aan een scenario waarin verschillende teams documenten moeten beoordelen en goedkeuren. Door de workflow te automatiseren kan elk teamlid het document inzien, feedback geven en de voortgang volgen in een gecentraliseerd systeem. Resultaat: vlottere communicatie, betere samenwerking.

Schaalbaar en flexibel

Dankzij automatisering kunnen organisaties hun activiteiten opschalen zonder al te zware extra investeringen. Zo kunnen bijvoorbeeld handmatige onboardingprocessen in periodes van sterke groei erg tijdrovend en foutgevoelig worden. Dankzij automatisatie kunt u een groeiend aantal nieuwe werknemers op efficiënte wijze een soepele en consistente ervaring garanderen.

Verbeterde compliance en gegevensbescherming

De regelgeving over gegevensbescherming, consumentenbescherming en boekhouding wordt steeds strenger. Dankzij de standaardprocessen van automatische workflows voldoet u veel makkelijker aan deze voorschriften en kunt u controlemechanismen inbouwen. Het automatiseren van documentenbeheer zorgt bijvoorbeeld voor een goed versiebeheer en regelmatige toegangscontroles, waardoor gegevens beter beveiligd worden.

Workflow automation stelt uw organisatie in staat om slimmer te werken. Dankzij automatisering kunt u zich beter focussen op innovatie en groei in dit steeds veranderende digitale landschap. We helpen u er graag bij!

Contacteer ons