Gert Lambers - 11 aug 2020

Governance is een bekende term binnen de bedrijfswereld. Het kan gedefinieerd worden als het bestuur, beleid of een set van regels die een vlotte eensgezinde interne werking van een bedrijf moet garanderen. Dit steeds met als doel het behalen van de vooropgestelde business goals en het beperken van het aantal bedrijfsrisico’s.

Corporate governance bevat verschillende onderdelen en afdelingen, waaronder IT governance. In deze blog geven we u graag wat meer toelichting omtrent governance binnen uw IT-afdeling en benadrukken we het belang ervan voor uw bedrijf.

Wat is IT governance?

IT governance is de verzameling van spelregels, afspraken en richtlijnen omtrent het gebruik van allerhande IT-technologieën, tools en applicaties binnen een bedrijf. Het dient niet alleen om IT en business strategieën zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de interne werking zo efficiënt mogelijk te maken, IT governance draait ook om het garanderen van de veiligheid en bescherming van data en het beperken van risico’s of gevaren van buitenaf zoals cybercriminaliteit of disaster recovery.

Onderdelen

IT governance wordt wel eens vergeleken of verward met volgende IT-termen, maar is niet hetzelfde, IT governance werkt eerder overkoepelend over deze onderdelen:

 • IT management

IT management heeft betrekking tot hoe de verschillende IT resources binnen uw bedrijf benut worden vanuit het perspectief van planning, organisatie en beheer. IT governance verschilt met IT management omdat het overkoepelend is en er alles aan doet om het maximum aan efficiëntie binnen een bedrijf te bereiken op vlak van IT ondersteuning.

Een herkenbaar voorbeeld van IT management is het opstellen van een IT-budget om de kosten en investeringen voor het komende jaar te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar zaken zoals hardware, software, personeelskosten, onderhoud en trainingen. IT governance zorgt ervoor dat deze budgettering niet alleen past binnen de bedrijfsstrategie, maar ook dat het bijdraagt aan het behalen van de algemene bedrijfsdoelstellingen.

 • IT compliancy

Compliancy in de IT-wereld betekent het beheren van een geschikt beschermingsproces voor persoonlijke data en gevoelige bedrijfsdata inclusief hoe data bewaard en gedeeld worden tussen werknemers en derde partijen.

Denk bijvoorbeeld aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die sinds 2018 van kracht is. Het is cruciaal dat bedrijven hieraan voldoen om hoge boetes en reputatieschade te voorkomen. IT governance zorgt ervoor dat er binnen het bedrijf een duidelijk beleid is omtrent gegevensbescherming en dat er regelmatig controles plaatsvinden om compliancy te garanderen.

 • IT-activiteiten

Hiermee bedoelen we de specifieke taken die uw IT-medewerkers uitvoeren ter ondersteuning van de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe software, het beheren van de IT-infrastructuur, het bieden van technische ondersteuning en het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen. IT governance zorgt voor een duidelijk kader waarbinnen deze activiteiten plaatsvinden en hoe ze bijdragen aan de bedrijfsstrategie.

 • Risk management

Risk management maakt een belangrijk deel uit van IT governance en omvat alle regels en activiteiten die instaan voor het beschermen van uw IT-infrastructuur en data. IT governance gaat echter een heel stuk verder in regelgeving en afspraken dan louter risicobeheer.

Een voorbeeld van risk management is het regelmatig uitvoeren van risicoanalyses om potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden in de IT-systemen te identificeren. IT governance zorgt ervoor dat deze risicoanalyses onderdeel zijn van een breder beleid en dat er passende maatregelen worden genomen om de risico's te beheersen en te minimaliseren.

Verantwoordelijkheden

De Board of Directors is verantwoordelijk voor het waarborgen van een effectieve enterprise governance binnen een organisatie. Dit houdt in dat zij zich bezighouden met het definiëren van business objectives en het ontwikkelen van business strategies om deze doelen te bereiken. Het implementeren van control objectives en het versterken van cyber security zijn cruciale aspecten van deze governance.

Om de informatiebeveiliging en informatietechnologie binnen de organisatie te waarborgen, maken bedrijven gebruik van verschillende governance frameworks, zoals ISO/IEC 38500 en ISO 27001. Deze frameworks bevatten best practices en richtlijnen voor het opzetten en onderhouden van effectieve governance practices en het beheer van de IT-infrastructuur. Ook het Information Technology Infrastructure Library (ITIL) framework speelt een belangrijke rol in het service management en helpt bij het afstemmen van IT-strategieën en -doelen op de algehele bedrijfsstrategie.

Naast het voldoen aan wettelijke en regelgevende eisen, is het belangrijk dat organisaties zich houden aan ethische normen en richtlijnen. Penetration testing is een waardevolle methode om de effectiviteit van de informatiebeveiliging te evalueren en eventuele kwetsbaarheden te identificeren.

In het algemeen draagt een goed geïmplementeerd governance framework bij aan het behalen van de bedrijfsstrategieën en -doelstellingen en zorgt het voor een effectief en efficiënt gebruik van de informatietechnologie binnen de organisatie.

Het belang van IT governance

In een tijdperk waar op locatie werken of thuiswerken steeds meer de norm wordt en werknemers ook vaker eigen toestellen zoals smartphones en laptops gebruiken voor werkdoeleinden, is het belangrijk om als bedrijf de juiste IT-beleidsregels in te voeren. Op die manier kan uw IT-afdeling efficiënter de interne werking en de business doeleinden ondersteunen en zijn medewerkers steeds op de hoogte van de correcte en eensgezinde regels die ze dienen te volgen.

Dergelijke spelregels zorgen niet alleen voor een betere organisatie van de IT-systemen binnen uw bedrijven, maar stimuleren en begeleiden ook veiliger samenwerken op kantoor en vanop afstand. Bedrijfsgevoelige of persoonlijke data wordt steeds goed beschermd, het risico op data breaches wordt kleiner en IT heeft de nodige structuur om business goals te ondersteunen. Wanneer iedereen, van bestuur en IT tot de werknemers op de hoogte zijn van de juiste spelregels, kan uw bedrijf met een minimum aan risico blijven groeien in de toekomst met de nodige vrijheid en flexibiliteit voor uw werknemers.

Daarnaast zorgt IT governance ook voor een verbeterde meting van uw IT-afdeling en een optimalisatie van de verschillende activiteiten binnen dit departement. Zo kan er bijvoorbeeld een IT Governance Framework worden geïmplementeerd, zoals COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) of ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Deze raamwerken bieden best practices en richtlijnen om IT governance binnen uw organisatie vorm te geven en te verbeteren.

Voordelen

Het toepassen van IT governance kan resulteren in:

 • Verbeterde communicatie tussen de IT-afdeling, het management en de overige afdelingen, waardoor iedereen betrokken is bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.
 • Hogere mate van transparantie en verantwoordelijkheid in IT-besluitvorming, wat helpt bij het identificeren van mogelijke risico's en het nemen van passende maatregelen.
 • Betere controle over de IT-kosten en een efficiënter gebruik van IT-middelen, wat leidt tot kostenbesparingen en een hoger rendement op IT-investeringen.
 • Verhoogde klanttevredenheid, aangezien een goed geïmplementeerd IT governance-beleid ervoor zorgt dat de IT-systemen en -diensten beter aansluiten op de behoeften van klanten en gebruikers.

Om deze voordelen te realiseren, is het belangrijk om een IT governance-strategie te ontwikkelen die aansluit bij de unieke behoeften en doelstellingen van uw organisatie.

  Start vandaag nog

  Wenst u meer te weten over IT governance of bent u nieuwsgierig naar hoe het gesteld is met de beveiliging binnen uw IT-infrastructuur? Vraag dan een Security Audit aan en kom te weten waar de zwakke schakels omtrent beveiliging zich bevinden in uw IT governance en hoe u dit het beste kan aanpakken.

  Hoe vermijdt u dataverlies? Vraag uw Security Audit aan.