11 aug 2020
Gert Lambers

Governance is een bekende term binnen de bedrijfswereld. Het kan gedefinieerd worden als het bestuur, beleid of een set van regels die een vlotte eensgezinde interne werking van een bedrijf moet garanderen. Dit steeds met als doel het behalen van de vooropgestelde business goals en het beperken van het aantal bedrijfsrisico’s.

Corporate governance bevat verschillende onderdelen en afdelingen, waaronder IT governance. In deze blog geven we u graag wat meer toelichting omtrent governance binnen uw IT-afdeling en benadrukken we het belang ervan voor uw bedrijf.

IT governance uitgelegd

Er bestaan verschillende definities van IT governance, maar kort gezegd is IT governance de verzameling van spelregels, afspraken en richtlijnen omtrent het gebruik van allerhande IT-technologieën, tools en applicaties binnen een bedrijf. Het dient niet alleen om IT en business strategieën zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de interne werking zo efficiënt mogelijk te maken, IT governance draait ook om het garanderen van de veiligheid en bescherming van data en het beperken van risico’s of gevaren van buitenaf zoals cybercriminaliteit of disaster recovery.

IT governance wordt wel eens vergeleken of verward met volgende IT-termen, maar is niet hetzelfde, IT governance werkt eerder overkoepelend over deze onderdelen:

IT management

IT management heeft betrekking tot hoe de verschillende IT resources binnen uw bedrijf benut worden vanuit het perspectief van planning, organisatie en beheer. IT governance verschilt met IT management omdat het overkoepelend is en er alles aan doet om het maximum aan efficiëntie binnen een bedrijf te bereiken op vlak van IT ondersteuning.

IT compliancy

Compliancy in de IT-wereld betekent het beheren van een geschikt beschermingsproces voor persoonlijke data en gevoelige bedrijfsdata inclusief hoe data bewaard en gedeeld worden tussen werknemers en derde partijen.

IT-activiteiten

Hiermee bedoelen we de specifieke taken die uw IT-medewerkers uitvoeren ter ondersteuning van de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen.

Risk management

Risk management maakt een belangrijk deel uit van IT governance en omvat alle regels en activiteiten die instaan voor het beschermen van uw IT-infrastructuur en data. IT governance gaat echter een heel stuk verder in regelgeving en afspraken dan louter risicobeheer. 

Het belang van IT governance

In een tijdperk waar op locatie werken of thuiswerken steeds meer de norm wordt en werknemers ook vaker eigen toestellen zoals smartphones en laptops gebruiken voor werkdoeleinden, is het belangrijk om als bedrijf de juiste IT-beleidsregels in te voeren. Op die manier kan uw IT-afdeling efficiënter de interne werking en de business doeleinden ondersteunen en zijn medewerkers steeds op de hoogte van de correcte en eensgezinde regels die ze dienen te volgen.

Dergelijke spelregels zorgen niet alleen voor een betere organisatie van de IT-systemen binnen uw bedrijven, maar stimuleren en begeleiden ook veiliger samenwerken op kantoor en vanop afstand. Bedrijfsgevoelige of persoonlijke data wordt steeds goed beschermd, het risico op data breaches wordt kleiner en IT heeft de nodige structuur om business goals te ondersteunen. Wanneer iedereen, van bestuur en IT tot de werknemers op de hoogte zijn van de juiste spelregels, kan uw bedrijf met een minimum aan risico blijven groeien in de toekomst met de nodige vrijheid en flexibiliteit voor uw werknemers.

Daarnaast zorgt IT governance ook voor een verbeterde meting van uw IT-afdeling en een optimalisatie van de verschillende activiteiten binnen dit departement.
 

Wenst u meer te weten over IT governance of bent u nieuwsgierig naar hoe het gesteld is met de beveiliging binnen uw IT-infrastructuur? Vraag dan een Security Audit aan en kom te weten waar de zwakke schakels omtrent beveiliging zich bevinden in uw IT governance en hoe u dit het beste kan aanpakken.

Hoe vermijdt u dataverlies? Vraag uw Security Audit aan.