26 jan 2017
Gert Lambers

Uw bedrijfsstrategie als basis voor ICT-keuzes

ICT strategie

Intelligente marketing en advertenties allerhande zetten ons aan om na te denken over ICT en technologie. Producten worden aangeprezen, verscheidene oplossingen worden belicht, promoties verschijnen op uw scherm. De verleiding wordt dan groot om vanuit die producten en de aangeboden technologie te gaan redeneren. Zo vertrekt u echter niet vanuit de realiteit waarbinnen uw organisatie opereert. Vooraleer er sprake kan zijn van een efficiënt ICT-beleid en een gegronde keuze voor software, is een duidelijke strategie nodig.

Strategische ICT-keuzes maken

De beste aanpak is om, weliswaar na een brede en bestendige vergaring van informatie en inspiratie, in de eerste plaats still te staan bij waar uw bedrijf of organisatie naartoe wilt. Een aantal vragen die u zich moet stellen, zijn:

 • Welke zijn uw ambities en verwachtingen?
 • Welke doelen wilt u bereiken?
 • Welke aanpak ga je daarbij volgen?
 • Ga je nieuwe markten aanboren?
 • Welke vaardigheden en kennis zijn er nodig wanneer je je plannen wil realiseren?

In deze fase kan je marktbevragingen opzetten, tevredenheid van klanten en medewerkers meten of panelgesprekken organiseren. Aan de hand hiervan kan u de visie en missie van uw bedrijf of organisatie bepalen. Slechts dan u een strategie uitdenken. Aan het eind van dit verhaal zullen ICT en technologie een rol kunnen spelen.

FASE 1: Implementeer strategie

Over deze strategie en het proces dat erachter schuilgaat hebben al heel wat economen en academici hun zegje gedaan. Historicus Alfred Chandler omschreef het in 1962 zo:

"Strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals."

In zijn artikel ‘What is Strategy’ benadrukt economist Michael Porter dat strategie niet verward kan worden met operationele effectiviteit. Er zijn verschillende tools die de operationele effectiviteit kunnen verbeteren. Het gaat dan echter om methodes om doelen te bereiken en niet om een koers die het bedrijf wil varen, zoals de strategie. Verder bouwend op die logica, kunnen we ICT-tools dus niet beschouwen als het einddoel, maar als een hulpmiddel.

In 2008 schreven Robert Kaplan en David Norton het proces om strategie te implementeren neer in het artikel ‘Mastering the Management System’. Het strategisch proces is op te delen in vijf stappen:

 • Ontwikkel de strategie: leg missie, visie en waarden vast, voer strategische analyse uit en bepaal de strategie.
 • Vertaal de strategie: bepaal strategische doestellingen, selecteer maatstaven en doelen, en selecteer strategische initiatieven. Leg bijvoorbeeld KPI’s vast.
 • Plan op operationeel niveau: verbeter de kernprocessen, ontwikkel een verkoopplan, bereid budgetten voor.
 • Monitor en leer: hou strategische en operationele evaluaties.
 • Test en pas de strategie aan: analyseer winstgevendheid en opkomende strategieën.

Strategisch proces

FASE 2: Vertaal strategie naar ICT

"Effective ICT governance is the single most important predictor of the value an organization generates from ICT." (Weill en Ross, 2005)

Volgens de schrijvers van dit citaat omvat ICT-governance vijf hoofdbeslissingen die te maken hebben met het management en gebruik van ICT in een bedrijf.

 • IT doelstellingen: beslissingen over de strategische rol van ICT binnen een organisatie.
 • IT architectuur: een set van technische keuzes die de organisatie moeten helpen in hun bedrijfsnoden.
 • IT infrastructuur: vormt het fundament van de ICT-capaciteiten van een bedrijf.
 • IT applicatiebehoefte: vereisten voor aangekochte of intern ontwikkelde ICT-toepassingen.
 • IT investeringen en prioriteit: beslissingen over hoe veel en waar te investeren in ICT.

IT governance

Vertrekkende vanuit de strategie en visie van uw bedrijf, bepaalt u eigenlijk de leegtes tussen wat uw IT vandaag kan en doet en wat die zou moeten kunnen en doen om uw toekomstbeeld te ondersteunen.

De meest interessante benadering is om te kijken welke functionaliteit u nodig zult hebben die je vandaag niet of niet in de juiste setup of vorm hebt. Door de functionaliteit te omschrijven vermijdt u de valkuil van de ‘technologische waas’. Door te focussen op technologie bestaat het gevaar dat uw beeld zal vervormen op basis van de aangeboden technologische mogelijkheden. Zo zou u dus voor een toekomstvisie opteren die vertrekt vanuit de technologie in de plaats van uw strategie en visie.

FASE 3: Platformkeuze

Op basis van de leegtes in de aanwezige functionaliteit kunt u een ICT-framework ontwikkelen dat deze functionaliteit wel kan leveren. In zulk een traject zitten typisch een aantal keuzes en afwegingen.Allereerst is het aangewezen een keuze te maken voor het platform waarmee, of ecosysteem waarbinnen, u wilt werken. Deze platformkeuze veroorzaakt meteen een aantal gevolgen.

 • Het voordeel van kostenbeperking, omdat onderdelen van zo’n ecosysteem naadloos met elkaar werken en samen evolueren zonder hickups. Dat maakt de keuze van het platform net zo belangrijk.
 • De flexibiliteit van de mogelijke platformen: we leven in omgeving die constant in verandering is. Zaken zoals de cloud, on premise, the Internet of Things, Blockchain, Business Intelligence, en Virtual Reality zijn maar enkele voorbeelden van verschijnselen die schijnbaar uit het niets kwamen en grote gevolgen met zich meebrachten. Kunt u redelijkerwijs verwachten dat het bedrijf achter het platform erin zal slagen de constante evolutie te volgen? Of sterker nog, acht u het bedrijf in staat om zelfs trends te maken of voor te zijn?

Universele ICT-laag

Een belangrijke afweging is dat ook omdat het alsmaar duidelijker wordt dat de universele ICT-laag (die dus bij voorkeur door zo’n platform quasi integraal wordt ingevuld ) altijd maar rijker en dieper wordt en dat altijd maar meer elementen uit de bedrijfsspecifieke laag zakken in de universele laag.

Op basis van de leegtes in de aanwezige functionaliteit kunt u een ICT-framework ontwikkelen dat deze functionaliteit wel kan leveren. In zulk een traject zitten typisch een aantal keuzes en afwegingen. Allereerst is het aangewezen een keuze te maken voor het platform waarmee, of ecosysteem waarbinnen, u wilt werken. Deze platformkeuze veroorzaakt meteen een aantal gevolgen.

 • Het voordeel van kostenbeperking, omdat onderdelen van zo’n ecosysteem naadloos met elkaar werken en samen evolueren zonder hickups. Dat maakt de keuze van het platform net zo belangrijk.
 • De flexibiliteit van de mogelijke platformen: we leven in omgeving die constant in verandering is. Zaken zoals de cloud, on premise, the Internet of Things, Blockchain, Business Intelligence, en Virtual Reality zijn maar enkele voorbeelden van verschijnselen die schijnbaar uit het niets kwamen en grote gevolgen met zich meebrachten. Kunt u redelijkerwijs verwachten dat het bedrijf achter het platform erin zal slagen de constante evolutie te volgen? Of sterker nog, acht u het bedrijf in staat om zelfs trends te maken of voor te zijn?

Meer weten?

ICT is een breed begrip, dus is het niet altijd eenvoudig is om het overzicht te bewaren en alle mogelijke zwakke punten op te sporen. Daarom stelde Aurelium een Checklist Efficiënte ICT op.

Bent u niet zeker of uw investeringen wel in verhouding staan tot de doelstellingen die u voor ogen hebt? Of bent u niet zeker van de efficiëntie van uw huidig ICT-beleid? Vraag dan een Aurelium ICT Audit aan.

Haalt u een maximale ROI uit uw ICT? Vraag uw ICT Audit aan.

Deel via: