Gert Lambers - 17 mei 2024

AI en BI: ze lijken samen te horen zoals Yin en Yang. Artificiële intelligentie (AI) en business intelligence (BI) zijn weliswaar erg verschillend, maar toch zeer complementair. Ontdek wat dit powerduo voor uw organisatie kan doen.

Wat AI betekent hoeven we u wellicht niet meer uit te leggen, terwijl BI misschien nog wat duiding behoeft. Business intelligence is een verzamelnaam voor processen, technologieën en tools die bedrijven gebruiken om gegevens te verzamelen, te analyseren en om te zetten in bruikbare informatie. Zo kunnen ze beter onderbouwde beslissingen nemen en dus ook beter presteren. Neem nu Microsoft PowerBI, een erg krachtige analysetool waarmee we bij Aurelium vaak en graag werken. Hij helpt u niet enkel betere beslissen te nemen – bijvoorbeeld omtrent productievolume, voorraadbeheer of marketing  u kunt er uw beslissingen ook beter mee staven. Handig om anderen te overtuigen!

Wat hebben AI en BI gemeen? 

  • Datagestuurde besluitvorming: Zowel AI als BI vertrouwen op data om besluitvormingsprocessen te verbeteren. AI gebruikt gegevens om modellen en machines slimmer te maken, voorspellingen te doen en taken te automatiseren. BI gebruikt (historische én real-time) gegevens om rapporten, dashboards en inzichten te genereren voor zakelijke gebruikers.
  • Impact op het bedrijfsleven: Zowel AI als BI zijn gericht op betere bedrijfsresultaten. AI faciliteert efficiëntie, personalisatie en innovatie door taken te automatiseren en voorspellende inzichten te bieden, terwijl BI inzichten biedt over geleverde prestaties, trends identificeert en processen optimaliseert.
  • Technologische basis: BI biedt niet zelden de basis voor AI. BI-tools structureren gegevens, waardoor ze geschikt worden voor AI-algoritmen.
  • Gebruiksvriendelijke interfaces: BI-dashboards stellen zakelijke gebruikers in staat om gegevens visueel te verkennen, AI-toepassingen – zoals chatbots of aanbevelingsengines – bieden ook toegankelijke interfaces.
  • Leergierig van aard: AI leert voortdurend bij naarmate de dataset groter wordt en ze past zichzelf eraan aan (machine learning). BI evolueert naarmate de bedrijfsbehoeften veranderen: het integreert nieuwe gegevensbronnen en werkt rapporten en dashboards voortdurend bij.
  • Ze integreren graag met elkaar: Terwijl BI context biedt voor AI-voorspellingen, verbetert AI op zijn beurt ook BI door inzichten en voorspellingen te automatiseren.

Wat betekent de combinatie van AI en BI voor uw bedrijf? 

Door de kracht van AI en BI te combineren, kan uw bedrijf op diverse terreinen vooruitgang boeken: 

  • Geavanceerde analyses: Voorspellende AI-analyses helpen BI met trends op te speuren, verkoopvoorspellingen te verfijnen en voorraadbeheer te optimaliseren. AI-algoritmes puren zinvolle inzichten uit grote hoeveelheden data. U kunt er klantvoorkeuren mee voorspellen, de toeleveringsketen mee optimaliseren en gepersonaliseerde marketingstrategieën uit halen.
  • Realtime inzichten: AI-gebaseerde BI-tools bieden realtime gegevensanalyses, waardoor u beslissingen kunt nemen op basis van de meest actuele gegevens.
  • Automatisering: AI automatiseert de voorbereiding, opschoning en visualisatie van gegevens, waardoor BI-processen sneller verlopen. Verder stroomlijnt AI workflows door processen tussen afdelingen te automatiseren. Zo kan het de facturatie, onboarding van nieuwe werknemers en nalevingscontroles grotendeels automatiseren. 

Samengevat richt BI zich op bedrijfsinzichten en besluitvorming, terwijl AI gebruikmaakt van patroonherkenning en complexe algoritmen om taken te automatiseren en uitkomsten te voorspellen. Als combinatie versnellen ze digitalisering en stimuleren ze innovatie. Ook in uw organisatie! 

Contacteer ons