9 jul 2019
Jorn Mazet

Als CEO, CFO of COO neemt u dagelijks belangrijke beslissingen om van uw KMO een goed draaiende, winstgevende onderneming te maken die een stapje voor blijft op de concurrentie. In een ideaal scenario worden dergelijke beslissingen genomen op basis van historische en actuele data, maar in de realiteit is dat niet altijd het geval. De oorzaak? De data is wel beschikbaar, maar het is niet altijd even eenvoudig om die data te verzamelen, te analyseren en te visualiseren in duidelijke, sprekende dashboards.

De digitalisering maakt het er niet gemakkelijker op: de hoeveelheid aan beschikbare data - zowel binnen uw bedrijf al daarbuiten - is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De term big data (u waarschijnlijk wel bekend) werd in het leven geroepen om die gigantische hoeveelheid aan diverse en complexe data, die op verschillende plaatsen bewaard wordt, te benoemen. Om inzicht te krijgen in de big data van uw bedrijf, wordt Business Intelligence steeds belangrijker. Daarom leggen we in dit artikel uit wat Business Intelligence juist is en welke meerwaarde het kan bieden voor uw KMO.

Wat is Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence, of kortweg BI, is een overkoepelende term voor het verzamelen, ordenen, opkuisen en analyseren van bedrijfsdata. De meerwaarde van BI zit hem vooral in de analyse en het verkrijgen van inzichten, zodat u geïnformeerde beslissingen kan nemen of de nodige stappen kan zetten om uw KMO in een bepaalde richting te sturen. Met andere woorden: Business Intelligence schept een duidelijk beeld van uw onderneming en stelt u in staat om de juiste beslissingen te nemen.

Om tot business intelligence te komen, moet u uw bedrijfsdata:

  • verzamelen
  • samenvoegen
  • analyseren
  • visualiseren

Elke stap in dat proces is essentieel om tot de juiste inzichten te komen. We lichten ze kort even toe:

1. Gegevens verzamelen

Om te kunnen starten met BI, moeten alle bedrijfsgegevens uit verschillende bronnen op één plek verzameld worden. In zijn meest eenvoudige vorm is dat een spreadsheet, maar dat is te tijdrovend voor bedrijven die een grote hoeveelheid aan gegevens te verwerken hebben. In dat geval is het gemakkelijker om een datawarehouse in te schakelen. Daar worden de gegevens automatisch verzameld vanuit verschillende bronnen, zodat ze snel opgevraagd kunnen worden voor ad-hoc vragen, zonder de originele databron te overbelasten.

2. Gegevens samenvoegen

Van zodra alle gegevens verzameld werden, moeten ze samengevoegd, gecontroleerd en mogelijk ook omgevormd worden. De gegevens moeten immers uniform zijn, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. In een datawarehouse is dit een automatisch proces dat de kwaliteit van de verzamelde data aanzienlijk verhoogd.

3. Data-analyse

Hier begint het echte werk: de samengevoegde data moet geanalyseerd worden, zodat de meest waardevolle informatie onttrokken kan worden. Die analyse gebeurt door wiskundige formules, modellen of algoritmes toe te passen op de bedrijfsdata. Op die manier kan er correlatie of causaliteit geïdentificeerd worden tussen verschillende variabelen.

4. Datavisualisatie

Datavisualisatie is de laatste stap in het proces. De term spreekt voor zich: de data moet gevisualiseerd worden in duidelijke en overzichtelijke dashboards, zodat hij toegankelijk is voor iedereen. Er bestaan verschillende visualisatie tools die daarbij kunnen helpen. Eén van de bekendste voorbeelden is Power BI van Microsoft.

Wat is de meerwaarde voor uw KMO?

Zoals eerder al aangehaald, zit de meerwaarde van Business Intelligence vooral in de analyse en de inzichten die daaruit voorkomen. Die inzichten kunnen u helpen om uw KMO te doen groeien, sneller in te spelen op de steeds veranderende markt en uw concurrenten een stapje voor te blijven.

Dankzij BI krijgt u inzicht in de big data van uw bedrijf en kan u geïnformeerde beslissingen nemen of de nodige stappen ondernemen om uw KMO aan te sturen.
 

Wilt u aan de slag gaan met Business Intelligence en weet u niet goed waar te starten? Power BI is een krachtige business analytics tool die u kan helpen bij het analyseren en visualiseren van bedrijfsdata. Schrijf u in voor onze gratis Power BI workshop en maak kennis met de kracht van Power BI.

New call-to-action