2 mrt 2017
Gert Lambers

Incidenten en calamiteiten discrimineren niet: ze kunnen om het even welk bedrijf treffen. Daarbij denken we al snel aan grote rampen, zoals aardbevingen, overstromingen of branden, waarvan we ons makkelijk kunnen inbeelden dat deze de meeste bedrijven zouden ontwrichten. Omdat dit soort rampen zich niet vaak voordoen, worden veel organisaties laks. Ze staan niet stil bij de mogelijke impact van een stroompanne, serverstoringen, menselijke fouten of computervirussen, die net zo goed een bedrijf kunnen plat leggen. Nochtans is de optimale bediening van uw klanten onder alle omstandigheden een belangrijke succesfactor. Stabiliteit en het vermogen om snel en efficiënt te reageren in onvoorziene omstandigheden vormen een basisvoorwaarde voor bedrijfsgroei en -succes.

Wat is Business Continuity?

Business Continuity Management is het geheel van maatregelen en activiteiten die de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten waarborgen. BCM richt zich vooral op het voorkomen van en het herstellen na een calamiteit om de bedrijfsschade zoveel mogelijk te beperken.

Business Continuity is dus een holistisch managementproces dat verder gaat dan het zuivere ‘inperken van de calamiteit’.

Het omvat o.a.:

  • een analyse van de bedrijfskritische activiteiten en processen,
  • een analyse van mogelijke disrupties en de impact daarvan,
  • maatregelen ter preventie van calamiteiten,
  • duidelijke procedures voor de signalisatie en opvang van incidenten,
  • draaiboeken om de onderbroken functies, processen of diensten zo snel en efficiënt mogelijk te herstellen en weer operationeel te krijgen,

met als doel de belangen van de stakeholders, de bedrijfsreputatie en waarde creërende activiteiten veilig te stellen.

Disaster Recovery als onderdeel van Business Continuity

Een Disaster Recovery Plan is dus eigenlijk een onderdeel van het Business Continuity Management en is voornamelijk gericht op het herstel NA een calamiteit.

Het is een draaiboek dat stap per stap omschrijft wie wat moet doen wanneer een incident zich reeds heeft voorgedaan. Het doel van een DRP is om een storing zo snel mogelijk te verhelpen, de schade te beperken en zoveel mogelijk te herstellen, en de bedrijfsactiviteit terug op een operationeel niveau te krijgen.

Lees meer over DRP in ons artikel ‘Wat is een Disaster Recovery Plan?’.

Bedrijfscontinuïteit als drijfveer voor bedrijfsgroei

Bedrijfscontinuïteit vormt een belangrijke basisvoorwaarde voor duurzame bedrijfsgroei en wel om deze redenen:

Focus

Bedrijven die inzicht hebben in de mogelijke risico’s, preventiemaatregelen geïmplementeerd hebben en duidelijke, geteste draaiboeken hebben klaarliggen ivm het signaleren, opvangen en herstellen van een calamiteit hebben een veel grotere weerbaarheid dan organisaties die hier niet in investeren.

Ze zijn goed voorbereid en weten op welk moment wat er moet gebeuren, indien een onvoorzien incident of tegenslag zich zou voordoen. Hierdoor hebben deze bedrijven meer ruimte om de aandacht te richten op groei en ontwikkeling.

Stabiliteit

Op een instabiele ondergrond blijft geen enkele constructie overeind. Zo ook met bedrijfsgroei. Duurzame groei is onmogelijk in instabiele bedrijfsomgevingen. Wanneer de voortgang van de bedrijfsactiviteiten of zelfs het voortbestaan van het bedrijf zomaar in het gedrang kunnen komen, dreigt de organisatie alles wat het heeft opgebouwd in enkele ogenblikken onherroepelijk te verliezen.

Business Continuity Management en Disaster Recovery beperken de kans, de impact en de schade van eventuele incidenten, zodat een stabiele en ‘continue’ bedrijfsomgeving gegarandeerd kan worden.

Vertrouwen

In deze snel veranderende tijden is vertrouwen uitermate belangrijk geworden. Zowel zakenpartners als klanten zijn op zoek naar betrouwbare partijen waarop ze kunnen rekenen. Want als het voortbestaan van een bedrijf in het gedrang komt, kunnen ook de klanten, toeleveranciers en afnemende partijen van die organisatie serieus in de problemen komen.

Hoe belangrijker een bedrijf voor hen is, hoe meer garanties ze zullen willen krijgen over het voorkomen, opvangen en herstellen van calamiteiten die de dienstverlening in gevaar kunnen brengen. Of een brand, stroompanne, overstroming of IT-storing dan aan de oorsprong lag, is voor hen irrelevant. Het resultaat blijft hetzelfde.

Omdat KMO’s bovendien vaak afhankelijk zijn van een beperkter aantal klanten en toeleveranciers, brengt dit net een verhoogde kwetsbaarheid met zich mee. Zo eisen steeds meer partijen een Business Continuity Plan of op zijn minst een Disaster Recovery Plan van hun vaste toeleveranciers om zich ervan te vergewissen dat de dienstverlening nooit fundamenteel onderbroken zal worden.

Organisaties die niet investeren in een DRP riskeren dus prospecten te mislopen, klanten te verliezen en samenwerkingen geschrapt te zien.

Imago

Niet alle incidenten kunnen vermeden worden. Bedrijven die op dat moment niet in staat blijken om efficiënt te reageren en er vooral ook duidelijk over te communiceren, worden hier genadeloos voor afgestraft. Bovenop de praktische gevolgen loopt de organisatie immers vaak ook dusdanige imagoschade op, dat klanten en leveranciers afhaken en prospecten wegblijven.

Het bedrijfsimago in ere herstellen is vaak een werk van lange adem, van kostelijk investeringen en zonder gegarandeerde resultaten. Laat u daarom niet verleiden om te besparen op preventie en disaster recovery. Als u zich niet kunt wapenen tegen calamiteiten, zorg er dan op zijn minst voor dat u weet wat te doen en hoe erover te communiceren naar de buitenwereld toe.

Zin om te starten met een eigen Disaster Recovery Plan?

Het is noodzakelijk dat u doordacht en systematisch te werk gaat bij het opstellen van een DRP, zodat geen enkel element over het hoofd wordt gezien en efficiënt en snel gehandeld kan worden in geval van een incident.

Onze DRP-expert heeft reeds jarenlange ervaring en is dus perfect in staat u te  helpen om snel en eenvoudig een betrouwbaar DRP op te stellen met duidelijke draaiboeken.

Hoe veilig is uw ICT-infrastructuur? Vraag een Security Audit aan.