Gert Lambers - 9 mrt 2017

Sommige functionaliteiten kunt u gewoon beter van de public cloud afnemen als service. Dit betekent niet dat u deze niet zelf lokaal kunt organiseren. Het is gewoon veel gemakkelijker, efficiënter en goedkoper om ze af te nemen als een cloud service. Vanzelfsprekende voorbeelden, zoals email of online meetings via Office 365, gaan we hier niet toelichten. In deze blogpost springen we iets verder en belichten we enkele meer complexe zaken.

1. Beveiliging

De dreigingen voor een eigen serveromgeving zijn enorm toegenomen de laatste jaren.

Waar vroeger vooral gevreesd werd voor virussen die in elkaar geknutseld waren door (vaak) jongeren, moeten we nu rekening houden met complexe aanvallen, georkestreerd door professionele hackers.

Het is voor een gemiddelde KMO niet langer mogelijk om zijn eigen serveromgeving afdoende te beveiligen.

Mocht u hieraan twijfelen, bedenk dan dat zelfs de grootste bedrijven en Europese instellingen soms maandenlang onder aanval liggen, zonder dat ze er ook maar iets van merken.

Beveiliging is zo complex geworden, dat we moeten vertrouwen op een aantal megaspelers om ons hierbij te helpen. Microsoft is één van die spelers die dit haalbaar maakt, dankzij Azure en Office 365.

Microsoft Azure Security Center

Zo heb je het Microsoft Azure Security Center in Israel, waarmee je je ganse Azure omgeving (servers, netwerk, etc.) kunt beveiligen.

Microsoft beschikt over enorme datacenters, waar dagelijks een massa aan gegevens (en dus ook aanvallen) op binnenkomen.

Op deze informatie laat Microsoft Machine Learning los om patronen in deze aanvallen te ontdekken, en zo mogelijke aanvallen sneller kkunnen counteren voor zichzelf en voor de klanten. Ontdek er meer over via YouTube.

2. Automatisatie

Public clouds, zoals Microsoft Azure, Amazon AWS en Google, zijn gebouwd op automatisatie. In een datacenter loopt zo goed als alles onafhankelijk van mensen:

  • dit verhoogt de schaalbaarheid enorm,
  • dit verlaagt de kans op fouten,
  • dit minimaliseert de kosten.

Als klant kan je zelf maximaal gebruik maken van deze automatisatiemogelijkheden:

  • i.p.v. zelf manueel servers te installeren,  doen Azure Automation, PowerShell workflows en Desired State Configuration dit voor u.
  • i.p.v. zelf uw monitoring of patch management te organiseren: maakt u gebruik van Microsoft Operations Management Suite.

Dit vraagt echter wel een verandering in gedrag en kennis van de IT-verantwoordelijke. Waar u vroeger manueel een server installeerde via de userinterface, schrijft u nu code waarmee servers geïnstalleerd en onderhouden worden op een geautomatiseerde wijze.

3. Development en testomgevingen

Ontwikkelt u zelf bepaalde software? Dan weet u dat hier behoorlijk wat infrastructuur voor nodig is, die op haar beurt dan ook weer het nodige onderhoud vraagt.

Deze infrastructuur wordt echter maar sporadisch gebruikt en de aanschaf hiervan is dan vaak ook een grote kost. In dit geval, kunt beter servers afnemen vanuit Azure. Zo betaalt u enkel wat u gebruikt, wanneer u het gebruikt.

4. Identity management

Biedt u een portaalsite aan voor uw klanten? Dan moet u ook het beheer van de gebruikersnamen en wachtwoorden voor uw rekening nemen.

Een degelijke beveiliging hiervan is niet zo evident en vraagt dus een hoop extra werk. Zo moet u:

  • een veilige manier voorzien om een wachtwoord te resetten,
  • een veilige manier voorzien om gebruikers van de klant toe te voegen en te verwijderen,
  • multi-factor authenticatie aanbieden.

Hectisch dus...

Besteed dit soort identiteitsbeheer beter uit aan een cloud povider zoals Microsoft Azure. Zo heeft u tijd en middelen vrij om te focussen op de ontwikkeling van de portal zelf i.p.v. het identiteitsbeheer.

Niet zeker of de cloud wel iets is voor uw bedrijf?

De cloud roept bij velen nog vragen op, mede omdat er een aantal mythes en onduidelijkheden rond bestaan. Ontdek onze tips voor een efficiënt cloudstrategie en wees meteen voorbereid op de overstap indien deze aangewezen lijkt.

Download uw gratis Cloudstrategie eBook.