In steeds meer bedrijven vormt cloud computing de centrale component van de IT-infrastructuur. Cloud computing maakt nieuwe technologieën toegankelijk waarmee uw medewerkers efficiënter en productiever kunnen werken, om het even waar en wanneer.

Wat is cloud computing?

Cloud computing is eigenlijk het opslaan, beheren en verwerken van resources, software, applicaties en data over een netwerk via het Internet. Het is dus een brede term voor een hele stapel (stack) aan online diensten die u via de cloud worden aangeboden. 

De cloud stack uitgelegd

De cloud stack bestaat uit 3 onderdelen, waarvan elke trap aangeeft hoe 'hoog' bepaalde diensten zich in de cloud bevinden:

 • Infrastructure as a Service (IaaS)
 • Platform as a Service (PaaS)
 • Software as a Service (SaaS)
aurelium-cloud-computing-stack-uitgelegd

Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service betekent eigenlijk dat u server-, opslag-, netwerkcapaciteit, operating systems en andere resources afneemt als clouddiensten. U neemt dus computerkracht af uit de cloud, net zoals u dat doet met elektriciteit, in plaats van hiervoor zelf de nodig hardware resources on-premise te voorzien.

IaaS-diensten betaalt u meestal per eenheid gebruikte resources, bijvoorbeeld een virtuele server met 1 CPU core, 4GB RAM en 120GB disk space. U bouwt dus eigenlijk een volwaardige IT-infrastructuur op een cloudplatform, met eventueel eigen software die dan gebruik maakt van de 'as a Service' afgenomen infrastructuur. Een voorbeeld van IaaS zijn virtuele servers op het Microsoft Azure-platform.

Voordelen IaaS
 • dynamische schaalbaarheid
 • kost volgens verbruik
 • compensatie pieken en dalen in verbruik

Platform as a Service (PaaS)

Met Platform as a Service gaat u een stapje verder. U vervangt niet alleen uw lokale hardware door resources die u afneemt uit de cloud, U neemt een volledig platform 'as a service'.

Het gaat hier meestal om tools en diensten voor het snelle en efficiënt coderen en uitrollen van applicaties voor eindgebruikers. PaaS wordt dus vooral gebruikt door ontwikkelaars, eerder dan de klassieke virtuele machines in IaaS. Voorbeelden van PaaS zijn websites in Azure en SQL-databases as a service.

Voordelen PaaS
 • diensten voor de complete ontwikkelingscyclus van software en applicaties: development, testen, uitrollen, hosting en beheer binnen een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving.
 • web-based developer tools om user interfaces te creëren  en te testen
 • tools om uitgerolde software te schalen
 • softwarecreatie door meerdere developers mogelijk

Software as a Service (SaaS)

Het hoogste trapje in de stack is dan uiteraard Software as a Service. Hier laat u de onderliggende resources helemaal los en huurt u gewoon een dienst, die u via een internetbrowser wordt aangeboden. In plaats van een mailserver te voorzien, huurt u gewoon het aantal mailboxen dat u nodig heeft.

Het grote voordeel van een SaaS-oplossing is dat u er zo goed als geen omkijken naar heeft en dat dat kosten vaak veel lager zijn dan wat u zelf zou kunnen bereiken omwille van de schaalgrootte. De keerzijde van de medaille, is dat u minder flexibiliteit hebt aangezien het om standaard diensten gaat. Voorbeelden van SaaS zijn Office 365 en CRM Online.

Voordelen SaaS
 • web access
 • automatische patches en upgrades
 • lage kost
 • geen beheer, noch onderhoud

Is cloud computing iets voor uw onderneming?

De cloud stack biedt kostenefficiënte oplossingen voor bedrijven, waarmee ze hun business kunnen transformeren zonder zware investeringen in technologie of expertise. Onze cloud experts begeleiden u graag bij het opstellen van een succesvolle cloudstrategie. Neem contact met ons op of maak vrijblijvend een afspraak.  

New Call-to-action